Аксіологічний аспект культурно детермінованої лексикиV V Tarasova

Анотація


Стаття присвячена вивченню етнічних особливостей концептуалізації дійсності, об'єктивованих у культурно маркованих лексичних одиницях на позначення засобів пересування, що утворюють відповідні фрагменти української, російської, німецької та англійської національно-мовних картин світу. Здійснено комплексне дослідження етнокультурної специфіки національно- маркованих мовних одиниць. У статті здійснений аналіз поняття мовних стереотипів, їх місця та впливу на етнічну культуру. Розгляд системи номінацій

 

   


© В. В. Тарасова, 2017


засобів пересування крізь призму дихотомії СВІЙ / ЧУЖЙ дозволив виявити аломорфізм мовних інтерпретацій реальності. Головну увагу у дослідженні було приділено важковловимому феноменові етнічної ментальності, тобто способу народного сприйняття, відчуття, переживання, осмислювання, уявлення й оцінювання реальної дійсності. Роботу виконано в рамках контрастивного напряму у вивченні взаємодії мови і культури, який, будучи інтегрованим у лінгвокультурологічну проблематику, безпосередньо стосується проблем, розроблюваних у межах широкого кола лінгвістичних дисциплін антропологічної орієнтації: лінгвогносеології, лінгвопсихології, лінгвоетнології тощо.


Повний текст:

PDF

Посилання


Vorobev, V. V. (1997) Lingvokulturologiya (teoriya i metody) [Linguoculturology (theory and methods)]. Moscow : Izd-vo Ros.un-ta druzhbyi narodov, 331.

Gurova, O. O. (2005) Lyudi i veschi v sovetskoy i postsovetskoy culture [People and things in Soviet and post-soviet epoch]. Novosibirsk : Izd-vo NGU, 345.

Popova, Z. D. (2002) Yazyik i natsionalnaya kartina mira [Language and national model of the world]. Voronezh : Istoki, 59.

Sergeev, A. V. (2007) Russkie: stereotipyi povedeniya, traditsii, mentalnost [Russians: behavior stereotypes, traditions, mentality]. Moscow: Flinta : Nauka, 320.

Slyishkin, G. G. (2000) Ot teksta k simvolu: lingvokulturnyie kontseptyi pretsedentnyih tekstov v soznanii i diskurse [From text to symbol: linguocultural conceptions of precedent texts in conscious and discourse]. Moscow: Academia, 128.

Snitko, O. S. Stereotipi u movniy svidomosti osobistosti (2007) [Stereotypes in language conscious of a personality]. Movni ta kontseptualni kartini svitu. Kyiv. Ch.3. P. 41–45.

Hanipov, R. R. (2007) «Gopniki» – znachenie ponyatiya, i elementy reprezentatsii subkulturyi «gopnikov» v Rossii [Gopniki – the meaning of the concept and elements of gopniks’ subculture representation in Russia]. Social Identities in Transforming Societies. Novosibirsk. P. 14–19.

Shynkaruk, V. D. (2002) Katehoriyi modusu i dyktumu u strukturi rechennya [Modus and dictum categories in structure of a sentence]. Monohrafiya. – Chernivtsi: Ruta, 272.

Bartmiński, J. (1985) Stereotyp jako przedmiot lingwistyki [Stereotype as a subject of linguistics]. Z problemów frezeologii polskiej i słowiańskiej. Wrocław. Warszawa. Kraków. Gdańsk. Łódź. P. 25–53.

Klooth, A. (2005) Auto – Stereotypen? Deutsche, britische und französische Fahrzeugwerbung im Vergleich [Cars – Stereopypes? German, British and French under comparison]. Duisburg, 432.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.