Особливості перекладу евфемізмів в діловій мові (на прикладі англійської і української мов)I Y Rozhon, L V Klymenko

Анотація


У статті розглядається поняття евфемізмів в діловій англійській мові та способи передачі їх українською мовою. Подано найбільш розповсюджені способи перекладу евфемізмів українською мовою і зіставлення з англійською мовою. Наведено чіткі критерії до розмежування та визначення терміну. Досліджено процес заміни одних слів, виразів на інші для покращення бізнес комунікації та інтенсивність поширення в діловій англійській мові. Зроблено порівняльне дослідження евфемізмів англійської та української мов з точки зору засобів і способів їх утворення. Розглянуто евфемізми в різних сферах бізнесу, особливо у економічній, фінансовій, бухгалтерському обліку, маркетингу і виявлено, що одні зникають з повсякденної мови, а інші, тобто нові з’являються в бізнес лексиці. Запропоновано метод аналізу словникових дефініцій,

 

   


© І. Ю. Розгон, Л.В. Клименко 2017


контекстуального    аналізу,     порівняльний     метод    і     метод     структурно    – семантичного опису.


Повний текст:

PDF

Посилання


Krysin, L. P. (1994). Evfemizmy v suchasniy rosiysʹkiy movi [Euphemisms in modern Russian language]. Russianistycs, 1-2, 28 - 49.

Larin, B.A. (1961). Pro evfemizmy [About euphemisms]. Problems of Linguistics: Articles devoted to the academician of I. Meshchaninov the 75th anniversary. Scientific proceedings of Leningrad University. Series: Philological Sciences, 60, 110 -124.

Nikitina, I.N. (2008). Evfemizmy kak obyekt issledovaniya v britanskoy i amerikanskoy lingvistike [Euphemisms as a subject of research in British and American linguistics]. Phylological issues, 2(29), 111 -114.

Nikitina, I.N. (2013). Problema perevoda evfemizmov ekonomicheskogo diskursa (na materiale angliyskogo i russkogo yazykov) [Translation problem of the euphemisms of economic discourse (with reference to English and Russian languages)]. Humanitarian Research, 11, [Electronic resources: http://human.snauka.ru].

Shynkaruk, V.D. (2011) Osoblyvosti rechennievykh struktur z emotsiino- otsinnymy znachenniamy slova [Features of the sentence structures with the emotional and evaluative meanings of the word]. Studia Linquistica. Proceedings, Volume 5, Part 2, Kyiv, P. 29-37.

Enright, D.J. (1985). Fair of Speech: The Uses of Euphemism. Oxford University Press.

Rawson, H.A.(2002). Dictionary of Euphemisms and Other Doubletalk. New York.

Orwell, G. Politics and the English Language [Text] / G. Orwell [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.literaturecollection.com/a/orwell/454

The Economist. Electronic resources:http://www.economist.com/articles/4412.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.