Методика лінгвістичного описування назв зелених насаджень *V D Shynkaruk, S V Kharchenko

Анотація


Статтю присвячено описові методології та методичного інструментарію вивчення ботанічної терміносистеми, зокрема її субсистеминазв зелених насаджень. Закцентовано, що сучасні методологічні засади термінознавства в аспекті вивчення назв зелених насадженьконтамінація власне лінгвістичного описування та вузькогалузевого наукового дослідження розглядуваних терміноназв. Розглянуто окремі методи, що їх використовують для наукового опрацювання назв зелених насаджень: описовий і культурно- семіотичний методи, класифікаційний підхід (таксономія). Установлено, що визначення методологічного та методичного інструментарію дослідження назв зелених насаджень, оволодіння ним є визначальною передумовою вирішення термінологічних завдань, що під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників виразно переорієнтувалися в національно-мовну площину.


Повний текст:

PDF

Посилання


Artykutsa, N. V. (2012) Metodychnyi instrumentarii yurydychnoho terminoznavstva, Kyiv, Proceedings of NaUKMA.T. 129. Law studies. ‒ S. 53‒59.

Kocherhan, M.P. (2002) Introduction to linguistic studies: manual for students of philological specialties of educational establishments, Kyiv: Printing house

«Akademy», 368.

Lychuk, M. I., Zakhutska O. V. (2017) Linhvistychne opysuvannia dvokomponentnykh i trykomponentnykh biolohichnykh terminiv: strukturne modeliuvannia [Linguistic description of two component and three component biological terms: structural modelling].Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Filolohichni nauky, Scientific Herald of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.Series: Philological Sciences/ Redkol.: S. M. Nikolaienko (vidp. red) ta in. – Kyiv. Milenium, Vyp. 272,84‒89.

Mezhenskyi, V. M. (2016) Do pytannia vporiadkuvannia ukrainskykh nazv roslyn deiakykh taksoniv pidtryb Malinae Reveal [To the issue of ordering Ukrainian names of plantations of some taksoniv pidtryb Malinae Reveal]/ The variety of plants.№ 1 (30), 5‒11.

Selivanova, O. O. (2008) Suchasna linhvistyka: napriamy ta problemy : navch. posibnyk [Modern linguistics: areas and issues]. Poltava -Kyiv, 2008, 712.

Selivanova, O. O. (2006) Suchasna linhvistyka terminolohichna entsyklopediia [Modern linguistics: terminological encyclopedia]. Poltava-Kyiv, 2006, 716.

Terminolohichna robota. Harmonizuvannia poniat i terminiv (2000) [Terminological work. Harmonization of notions and terms

] (ISO 860:1996, IDT) : DSTU ISO 860-99. Kyiv: Derzhstandart Ukrainy, IV, 8. (Derzhavnyi standart Ukrainy)

Terminolohichna robota. Zasady i pravyla rozroblennia standartiv na terminy ta vyznachennia (2009) [Terminological work. Standards and rules of compiling standards for terms and development of notions]: DSTU 3966:2009. Chernivtsi [Chynnyi vid 2010-07-01]. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy,37 s. (Natsionalni standarty Ukrainy).

Feshchenko, M. M. Normatyvnist botanichnykh terminiv [Norms of botanical terms] available at: http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine7-5.pdf

Kharchenko, S. V. (2009) Naukovo-tekhnichna terminolohiia: navch. posibnyk [Scientific technical terminology; manual]. Kyiv,112 s.

Shynkaruk, V., Tkach A. (2010) Slovotvirna identychnist ukrainskoi terminolohii: monohrafiia [Word-formation identity of Ukrainian terminology:monografia] . Chernivtsi, 200.

Iavorska, H. M. (2000) Preskryptyvna linhvistyka yak dyskurs: mova, kultura, vlada [Prescriptive linguistics as a discourse: language, culture, power. Kyiv.288.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.