Запозичення в англомовній термінології лісового господарстваL T Myklash

Анотація


Розглянуто етимологічні аспекти запозичених термінів англомовної термінології лісового господарства, досліджено їх семантику, визначено типологію одиниць, проаналізовано особливості вживання. Вивчення джерел і шляхів запозиченої лексики та її функціонування допомагає виявити увесь семантичний спектр вживання терміна у фаховій мові. Аналіз запозиченої лексики показав, що для досліджуваної термінології характерна етимологічна неоднорідність. У процесі становлення та розвитку лісівничої науки та практики галузева термінологія збагачувалася чужомовними запозиченнями, значна кількість яких є латиномовного походження. Латинська мова була провідною мовою науки попередніх століть, тож традиційно нові поняття найменовувалися позиченими елементами класичних мов. Деякі запозичення засвоювалися не безпосередньо з латинської, а через французьку, або створилися на німецькому чи італійському мовному ґрунті. Левову частку становлять латинські запозичення, значно менше французьких, грецьких, німецьких, італійських та ін. На сучасному етапі розвитку англомовної термінології лісового господарства творення нових термінів відбувається здебільшого за традиційними моделями словотвору англійської мови на основі вже запозичених морфем чи у поєднанні з питомими загальновживаними лексемами. Перспективним для подальших досліджень у цьому напрямі є аналіз семантики мовних одиниць в англомовній термінології лісового господарства та порівняльний аналіз відповідних термінів у суміжних галузевих терміносистемах.


Повний текст:

PDF

Посилання


Vovchanska, S. I. (2012). Zapozychennya yak rezultat terminologichnoyi nominatsiyi (na materiali nimetskoyi terminologiyi marketyngy [ Borrowing as a result of the terminological nomination (based on the German terminology of marketing) ]. – Scientific Bulletin of the Volyn National University of Lesya Ukrainka. Series: Philological Sciences. Linguistics, 22, 191-195.

Vovchanska, S. I. (2014). Nimetska fakhova mova marketyngy [ The German specialized marketing language: structural and semantic, linguistic and pragmatic, and functional aspects : Thesis : Ivano-Frankivsk – Odessa, 396.

Dyakov, A. S., Kyyak, T. R., Kudelko, Z. B. (2000). Osnovy terminotvorennya : semantychni ta sotsio-lingvistychni aspekty [ Fundamentals of Terminology: Semantic and Sociolinguistic Aspects ] – Kyiv : Kyiv-Mogyla Academy, 218 p.

Kyyak, T. R. (2006). Zapozychennya ta internatsionalizmy u fakhovykh movakh [ Borrowings and internationalisms in the specialized languages ] / T. R. Kyyak // Bulletin of Zhytomyr State University named after Ivan Franko, 27, 32-34. Available at: http://eprints.zu.edu.ua/1068/1/06 ktpifm. pdf.

Kochergan, M. P. (2001). Vstup do movoznavstva [Introduction to Linguistics : Textbook ]. – Kyiv : “Akademiya”, 368.

Myklash, L. T. (2014). Semantyko-morfologichnyy analiz anglomovnykh terminiv lisovoho gospodarstva [Semantic and morphological analysis of the English forestry terms: forest, wood, silva / L. T. Myklash // Scientific Bulletin. Series: Linguistics, 129. – Kirovograd, 507-512.

Myklash, L. T., Magura, B. O. (2013). Anglo-Ukrayinskyy slovnyk lisotekhnichnykh terminiv [the English-Ukrainian Dictionary of Forestry and Forest Engineering Terminology] – Lviv: Kamenyar, 124 p.

Nepyyvoda, V. P. (2008). Problema vidtvorennya anglomovnykh terminiv ?sustainability development’ і ?sustainability’ v ukrayinskiy pravnychiy movi [The problem of conveying the meaning of the English terms ?sustainability development’ and ?sustainability’ in the Ukrainian legal language] / Vasyl Nepyyvoda // Ecological Bulletin, 3, 24-26.

Salamakha, M. Ya. (2016). Anglomovna terminosystema okhorony dovkillya: struktura, semantyka, pragmatyka [The English terminology system of environmental protection: structure, semantics, pragmatics : Thesis. – Lviv, 317.

Smirnitsky, A. I. (1956). Leksikologiya angliyskogo yazyka [ Lexicology of the English language ] – Moscow, 260.

Ukrayinska mova : Entsyklopedia (2004). [ The Ukrainian language: Encyclopedia ] / V. M. Rusanivskyy, O. O. Taranenko, M. P. Zyablyuk and others. –2nd ed. – Kyiv: Ukr. Encyclopedia, 824.

trail. Available at: http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=trail

habitat. Available at: http://www.merriam-webster.com/dictionary

habitat. Available at: https://www.worldwildlife.org/habitats/forests

Online Etymology Dictionary. Available at: https://www.etymonline.com


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.