Методика формування комунікативної культури майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування у процесі професійної підготовкиY I Malyk

Анотація


Сьогодні українське суспільство живе в умовах трансформацій чи  не всіх сфер життя. І в цих умовах виникає потреба у висококваліфікованих фахівцях, які б результативно здійснювали управління суспільними процесами. Відповідно виникає необхідність якісної підготовки сучасних фахівців публічного управління та адміністрування. Реформи та інституційні перетворення у сфері освіти супроводжуються також значними змінами у навчальному процесі вищої школи.

У статті розглянуто методику, яка дозволяє формувати і розвивати комунікативну культуру майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування у процесі їх професійної підготовки. Досліджено методи, засоби, а також організаційні форми навчання, які визначаються змістом навчальних дисциплін. Визначено вплив застосування вказаних методик на формування комунікативної культури студентів вищих навчальних закладів, які здійснюють професійну підготовку фахівців у сфері управління.

Комунікативне спрямування навчальних занять у вищих навчальних закладах повинно полягати у зміні співвідношення теоретичної і практичної підготовки. У статті доведено, що професійна підготовка повинна базуватися не лише на поглибленому вивченні та засвоєнні теоретичних знань з різнобічних дисциплін, які є необхідними для тієї чи іншої діяльності, але й на практичному оволодінні тими вміннями і навичками професійної діяльності, яких вимагає сучасний рівень розвитку суспільства.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bulhakova, N.B., Rakhmanov, V. O. (2012). Metodyka vykladannia u vyshchii shkoli [Method of teaching in high school: teaching. manual]. Kyiv, Ukraine: NAU, 204.

Hurch, L. M. (2003). Implementation of innovative pedagogical technologies: the requirements of modernity: Problems and perspectives of Ukraine’s financial system development. Vyp. 9. — P. 151–153.

Ziaziun, I. A. (2005). Filosofiia postupu i prohnozu osvitnoi systemy [Philosophy of progress and forecast of the educational system]. Pedagogical skill: problems, searches, prospects. Hlukhiv : RVV HDPU – P. 10-18.

Nikolaienko, S. M. (2007). Naukovi doslidzhennia v universytetakh – vyznachalnyi chynnyk zrostannia yakosti osvity [Research in universities - a determining factor in the growth of the quality of education]. Prok–Biznes, 176.

Ortynskyi, V.L. (2009). Pedahohika vyshchoi shkoly [Pedagogical of higher education]. Tsentr uchbovoi literatury, 472.

Pometun, O. Pyrozhenko L. (2002). Interaktyvni tekhnolohii navchannia: teoriia, praktyka, dosvid [Interactive Learning Technologies: Theory, Practice, Experience]. Kyiv, Ukraine, 135.

Piatakova, H. P. (2003) Suchasni pedahohichni tekhnolohii ta metodyka yikh zastosuvannia u vyshchii shkoli [The modern pedagogical technologies and methods of their application in high school]. Lviv, Ukraine: LNU imeni Ivana Franka, 56.

Shepeleva, L. N. (2008). Prohrammы sotsyalno-psykholohycheskykh trenynhov [Programs of social psychological trainings]. SPb, Russia: Pyter,160.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.