Прагматико-комунікативний аналіз аграрного дискурсуN S Olkhovska, O I Kukhar

Анотація


В статті проведено аналіз прагматичних та комунікативних особливостей німецькомовного аграрного дискурсу.

Дослідження доводить пріоритетність аграрної галузі в нашій країні та зростання попиту на кваліфікованих філологів-перекладачів текстів аграрної тематика. Важливим є правильне донесення інформації, «без викривлення», від адресанта (відправника інформації) до адресата (одержувача інформації) та моделювання соціально орієнтованих просторів, які створюють підґрунтя для вивчення сутності фахового спілкування та його специфічних відносин з іншими сферами людської діяльності в аспекті діяльнісного та комунікативно- когнітивного підходів.

Прагматичні особливості полягають у направленості дискурсу на специфічне коло споживачів, які активно екстрагують інформацію із тексту.

Комунікативними особливостями є наявність адресанта й адресата. Інформація закодована адресантом досягає адресата через структурну, мовну організацію тексту, за умови їх паритету.

Прагматико-комунікативні аналіз аграрного дискурсу є важливою складовою в перекладознавстві, тому перспективою досліджень можуть бути питання зміни кодів  при  передачі  інформації,  прагматико-комунікативні  особливості аграрного

 


© Н. С. Ольховська, О. І. Кухар, 2017


дискурсу    з    точки    зору    перекладознавства,   шляхи    втрати   інформації   при перекладі.


Повний текст:

PDF

Посилання


Aristova, N. A. (2016). Osnovni pidkhody do vyznachennia ahrarnoho dyskursu v suchasnii linhvistytsi [Basic approaches to the definition of agrarian discourse in modern linguistics]. Communicative Discourse: Scientific Reception and Research Strategies: a collection of materials of the International Scientific and Practical Conference. Kiev: Millennium, 176-177.

Arutiunova, N. D. (1999). Dyskurs [Discourse]. Linguistic encyclopedic dictionary

/ edited by V.N. Yartsev. Moscow : Soviet Academy, 136-137.

Discourse. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki.

Kolesnikova, I. A. (2009). Linhvokohnityvni ta komunikatyvno-prahmatychni parametry profesiinoho dyskursu [Linguocognitive and communicative-pragmatic parameters of professional discourse]. Kyiv, 376.

Communicative analysis of linguistic units. Available at: http://studopedia.org/8-59276.html.

Olkhovska, N.S. (2016). Aspektnyi pereklad ahrarnoi literatury [Aspects analysis of agrarian literature]. «CB KOMPRÍNG», 524.

Functional and pragmatic aspects in the study of the text. Available at : http://evartist.narod.ru/text14/05.htm.

Shevchenko, I. S., Morozova O. I. (2005). Problemy typolohii dyskursu [Problems of the typology of discourse]. Kharkiv, 233-236.

The agricultural sector of Ukraine and Germany: facts and comments. Available at : https://www.apd-ukraine.de/images/Fakten_und_Kommentare_deu.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.