Проблеми та способи перекладу аграрної термінології з англійської на українську мову (на прикладі науково-технічного дискурсу)H I Sydoruk, V S Shablii

Анотація


Актуальність теми дослідження викликана постійним зростанням термінології науково-технічної сфери та зростаючим міжнародним співробітництвом у сфері сільського господарства, що робить переклад текстів науково-технічного дискурсу у цій сфері надзвичайно важливим завданням сучасного перекладознавства. У статті з використанням методів аналізу, синтезу, узагальнення, систематизації, контекстно-ситуативного аналізу дискурсу досліджено основні проблеми та засоби перекладу англійських термінологічних кластерів українською мовою на матеріалі текстів науково-технічного дискурсу. Визначено поняття аграрного терміну, розглянуто особливості використання термінології в даному дискурсі, проаналізовано аграрну термінологію як базовий елемент дискурсу за сферою комунікації, мовленнєвої взаємодії представників відповідної соціальної групи. Ілюстративним матеріалом дослідження слугувала книга «Історія світового сільського господарства: від неоліту до сучасної кризи» М. Мазойєра та Л. Роударта, яка має на меті висвітлення наукових положень, що стосуються історії світового сільського господарства. Надано пояснення окремих труднощів при перекладі аграрної термінології, викликаних її багатозначністю, відсутністю відповідників, синонімії у сфері даної термінології, її постійним зростанням та недостатнім упорядкуванням. На основі проведеного дослідження представлено специфіку процедури добору еквівалентів при англо-українському перекладі аграрної термінології, представленої в текстах науково-технічного дискурсу, а також доведено слушність використання калькування, диференціації та модуляції як засобів її перекладу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Arkhypenko, I.M. (2012). “Ahrarnyi sector ekonomiky” ta “derzhavna ahrarna polityka” yak naukovi ponyattya u strukturi svitohlyadu subiektiv derzhavnoho upravlinnya [“Agrarian sector of the economy” and “state agricultural policy” as scientific concepts in the structure of the outlook of the subjects of state administration] // State and Market, 4, 136-142.

Bailo, Yu.V. (2013). Osoblyvosti poniattia “viiskovyi termin” (semantychnyi aspect) [Features of the concept “military term” (semantic aspect)] // Proceedings of M. Hohol NDU. Series: Philological Sciences, 3, 62-65.

Borysova, L.I. (2003). Osnovni problemy naukovo-tekhnichnoho perekladu [The main problems of scientific and technical translation]. Moscow: MHU, 208.

Lantiukhova, N.N, Zagorovskaia O.V., Litvinova T.A. (2013). Termin: opredelenie poniatiia i ego suschnostnye priznaki [The term: definition of the concept and its essential features] // Herald of Voronezh Institute of Russian GPS MCHS, 1 (6), 42-45.

Yartseva, V.N. (1990). Lingvisticheskii entsyklopedicheskii slovar [Linguistic Encyclopedic Dictionary]. Moscow: Soviet encyclopedia, 685.

Rozhkov, Yu.H. (2016). Konstytutyvni kharakterystyky naukovoho dyskursu [Constitutive characteristics of scientific discourse] // Young Scientist, 12 (39), 378-381.

Serhieieva, H.A. (2002). Anglomovni zapozychennia v ukrainskii pravnychii terminolohii [English-language borrowings in Ukrainian legal terminology]. National University of Kharkiv. Kharkiv, 16.

Sydoruk, G. I. (2016). Aspektnyi pereklad ahrarnykh tekstiv [Aspect translation of agrarian texts]. Kyiv: Interservice, 496.

Shepitko, S. (2010). Komponenty naukovoho dyskursu [The Components of Scientific Discourse] // Proceedings. Series: Phiololgical Sciences (Philology), 89 (5), 164-167.

Essays in Terminology / ed. by A. Rei. Amsterdam: John Benjamins Publishing, 1995. 223.

Mazoyer, M., Roudart L. A history of world agriculture: From the Neolithic Age to the Current Crisis. London: Earthscan, 2006. 526.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.