Засоби біблійної інтертекстуальності в текстах афроамериканського репу (на матеріалі альбому Кендрика Ламара "Damn")DOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2019.02.012

N K Kravchenko

Анотація


Анотація. Стаття присвячена вивченню біблійної інтертекстуальності альбому Кендріка Ламара "Damn", що відображає реперську метамодерністську опозицію до традиційних дискурсотвірних цінностей реп-культури, а саме винятковості, обраності та індивідуалізму, інтерпретованих в рамках християнських анти-цінностей. Дослідження має на меті визначення біблійних образів, символів та концептів реп-текстів Кендріка Ламара як засобів інтертекстуальності, що забезпечують смислову когерентність та гіпертекстуальність композицій альбому “Damn”. Для досягнення мети застосована методика, що включає методи інтерпретації тексту, інтертекстуального та гіпертекстуального аналізу, із залученням елементів концептуального та стилістичного аналізу, а також наративного аналізу з використанням наративного принципу “петлі зворотного зв'язку”. Основні висновки стосуються ідентифікації засобів біблійної інтертекстуальності та її функцій у маркуванні імліцитних смислів реп-текстів, їхньої взаємоузгодженості і когерентності у форматі всього альбому. Когерентність базується на біблійних цінностях, що актуалізуються алюзіями, ремінісценціями, прямими і перефрастичними цитатами з Нового та Старого Завіту. Основні концепти реп-текстів експлікуються ключовими словами та заголовками, що позначають основні людські гріхи чи чесноти, або імлікуються символічною образністю. Ключові концепти утворюють гіпо-гіперонімічний, метонімічний або причинно-наслідковий зв’язок із концептом “Damn”, позначеним назвою альбому. В рамках гіпертексту альбому автор-виконавець застосовує наративний принцип “петлі зворотного зв'язку”, який полягає в заміні першої ланки петлі на новий елемент, що руйнує фатальний причинно-наслідковий зв’язок і включає інший сценарій в іншому “можливому світі”.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Aichele, G & Walsh, R (2002). Screening Scripture: Intertextual Connections between Scripture and Film. Harrisburg: Trinity Press International.

Allen, G, (2011). Intertextuality. New Critical Idiom. 2nd edition. London, New York: Routledge.

https://doi.org/10.4324/9780203829455

Book of 1 John. URL : https://www.biblestudytools.com/1-john/

Cliff, A. (2014). Popping Off: How Weird Al, Drake, PC Music and You Are All Caught up in the Same Feedback Loop. The Fader, 8 August 2014.

Genette G. (1997). Palimpsests: literature in the second degree / transl. Ch. Newman, C. Doubinsky. Lincoln, NE : University of Nebraska Press.

Kravchenko N. K. (2017). Dyskurs y dyskurs-analyz: kratkaia entsyklopedyia. Kyev: Interservys.

Kravchenko N. K. (2012). Praktycheskaja diskursologija : shkoly, metody I metodiki sovremennoho diskurs-analisa : praktycheskoje posobije. Lutsk : Volyn'poligraf.

Moyise, S (2000). Intertextuality and the study of the Old Testament in the New Testament, in: S Moyise, (ed), The Old Testament in the New Testament. Sheffield: Sheffield Academic Press, 14-41.

https://doi.org/10.1177/0142064X0002207605

Orr, Mary. (2003). Intertextuality: Debates and Contexts. Cambridge : Polity Press.

Pyon, K. (2019). Towards an African-American Genealogy of Market and Religion in Rap Music. Popular Music and Society (Vol. 42 (3), pp. 363-384).

https://doi.org/10.1080/03007766.2018.1458275

Sorett, J. (2009). 'Believe me, this pimp game is very religious': Toward a religious history of hip hop. Culture and Religion (Vol. 10 (1), pp. 11-22).

https://doi.org/10.1080/14755610902786288

Van den Akker, Robin, Alison, Gibbons & Vermeulen, Timotheus (2017). Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth after Postmodernism (Radical Cultural Studies). London ; New York : Rowman & Littlefield International.

Zhihareva, O. (2018). Ekopoetyka anglomovnoho religijnoho dyskursu : kontsepty, obrazy, naratsyji : monografija. Kyev : KNLU.

Kendrick Lamar. Damn (Full Album). URL : You Tube https://www.google.com/search


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.