Концептуальні категорії термінів на позначення хвороб тварин в англійській мовіDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2021.01.108

Yu H Rozhkov

Анотація


Анотація. Статтю присвячено проблемі концептуальної категоризації і її відображенню в англомовних термінах на позначення хвороб тварин. Аналіз термінів досліджуваної термінології показав, що хвороби тварин структуруються в свідомості фахівця за категоріями «простору», «об'єкта», «каузальності», «ознаки», «кількості», «часу». За допомогою виділення концептуальних категорій, що беруть участь в процесі пізнання об'єктів ветеринарної медицини та патологічних явищ, встановлюються концептуальні ознаки кожної категорії і банк термінологічних засобів для вираження категоріальних характеристик наукових концептів. Визначення категорій термінів на позначення хвороб тварин дає можливість зрозуміти співвідношення когнітивних і мовних структур, оскільки форма і зміст терміну містять інформацію про механізм процесу номінації. Ці психічні та розумові процеси вербалізуються в терміні. Вивчення категоризації дозволило зрозуміти зв'язки, які існують між тим, що виражено в науковій мові, в її поверхневій реалізації і тим, що приховано від спостереження, що відбувається в глибині свідомості вченого.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bekysheva, E. V. (2007). Formy yazykovoi reprezentatsyy hnoseolohycheskykh katehoryi v klynycheskoi termynolohyy. [Forms of language representation of gnoseologica categories in clinical terminology]. (Avtoref. Dys. D-Ra Fylol. Nauk). Moscow : Moskovskiy gosudarstvennyi lingvisticheski universitet. 50.

Kubriakova, E. S. (2004). Lynhvystycheskaia sushchnost nomynatsyy: kohnytyvno-semyotycheskye kharakterystyky. [Linguistic essence of nomination: cognitive and semiotic characteristics]. Słowo. Tekst. Czas VII. Novye sredstva yazykovoi nomynatsyy v novoi Evrope. Szczecin : Wydawnictwo naukowe uniwersytetu Szczecińskiego. 7. 15-20.

Nedosiekov, V. V. (2014). Slovnyk epizootolohichnykh terminiv. [Dictionary of epizootic terms]. Kyiv : VAT "Riabyna". 90.

Novodranova, V. F. (1997). Sposoby vyrazhenyia katehoryy prostranstva v medytsynskoi termynolohyy. [Means of the category of space phrasing in medical terminology]. Moscow : MHPU. 83-86.

Orlov, F. M. (2018). Slovar veterynarnykh klynycheskykh termynov. [Dictionary of veterinary clinical terms]. Moscow : Rosselkhozyzdat. 367.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.