Наратив у дискурсі допитуDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2021.01.117

L V Pavlichenko

Анотація


Анотація. Актуальність дослідження пояснюється відповідністю сучасним науковим розвідкам у галузі когнітивно-дискурсивної парадигми щодо прагматичних факторів оптимізації усної інституційної комунікації, вивчення мовленнєвого впливу, запобігання та подолання невдач та конфліктної комунікації. Метою дослідження є аналіз комунікативно-прагматичних характеристик наративу допитуваного в дискурсі допиту на етапі досудового слідства. Висновки. Формальність, трафаретність та ритуалізація дискурсу допиту характеризується наявністю структурно-інваріантних частин у діалогічному тексті допиту: «вступ», «спрямована розповідь» та «перевірка». Специфіка хронотопу полягає в тому, що прототипним місцем спілкування є кабінет слідчого; дискурс допиту відзначається анахронізмом (невідповідністю часу дискурсу та часу розповіді), що виявляється у використанні різних граматичних форм дієслова та прислівників для часу дискурсу і часу "оповідань". Характерною рисою інституційної форми допиту є поєднання наративу з діалогічним спілкуванням, в процесі якого слідчий уточнює, переформульовує або розширює наратив допитуваного за допомогою навідних питань та коментарів. Слідчий керує наративом оповідача, зосереджуючи увагу на деталях історії з метою відновлення забутих або ненавмисно пропущених фактів; застосовуючи маніпулятивні прийоми і тактики, попереджаючи про кримінальну відповідальність, використовуючи викладену історію як основу для інтерпретації інших фактів справи.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Antaki, C. (1998) Identities in Talk. London: Sage Publications, 224 p.

Bennett, W. Lance; Feldman, Martha S. (1981) Reconstructing Reality in the Courtroom. Authors, Edition, illustrated. Publisher, Tavistock, 203 p.

Benwell B., Stokoe E. (2006) Discourse and Identity. Edinburgh: Edinburgh University Press, 314 p.

Cotterill, J. (2002) (Ed.) Language in the Legal Process. Hampshire: Palgrave Macmillan, P. 147-161.

https://doi.org/10.1057/9780230522770_9

Cotterill, J. (2003). Language and Power in Court: A Linguistic Analysis of the O.J. Simpson Trial. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 245 p.

https://doi.org/10.1057/9780230006010

Genette, G., Narrative Discourse: An Essay in Method, trans. Jane Lewin, Ithaca: Cornell University Press, 1980. [Electronic Resource]. Mode of access:https://archive. org/details/NarrativeDiscourseAnEssayInMethod/page/n5/mode/2up

Harris, S. (1984). Questions as a mode of control in magistratescourts. International Journal of the Sociology of Language 49. P. 5-27.

https://doi.org/10.1515/ijsl.1984.49.5

Harris, S. (2005) Telling stories and giving evidence: The hybridisation of narrative and non-narrative modes of discourse in a sexual assault trial. In Thorn borrow and Coates (2005). P. 215-237.

https://doi.org/10.1075/sin.6.11har

Heffer, C. (2002) If you were Standing in Marks and Spencers: Narrativisation and Comprehension in the English Summing-Up. In Cotterill (2002). P. 228-45

https://doi.org/10.1057/9780230522770_14

Heffer, C. (2005) The Language of Jury Trial: A Corpus-Aided Analysis of Legal-Lay Discourse. Basingstoke: Palgrave. 253 p.

https://doi.org/10.1057/9780230502888_1

Luchjenbroers, J. (1997) "In Your Own Words ": Questions and Answers win a Supreme Court Trial', Journal of Pragmatics, vol. 27, P. 477-503

https://doi.org/10.1016/S0378-2166(96)00033-1

Maley, Yon; Fahey, Rhondda. (1991) Presenting the evidence: Constructions of reality in court. Department of Linguistics. International Journal for the Semiotics of Law 4. (10), P. 3-17.

https://doi.org/10.1007/BF01303504

Norrick, Neal R. (2005) Conversational Storytelling. D. Herman (ed). The Cambridge Companion to Narrative. Cambridge: Cambridge UP, Р. 127-141.

https://doi.org/10.1017/CCOL0521856965.009

Smith M. J. Police interviews [Electronic Resource]. - Mode of access: http://Cryptome.org/smith-inter.zip

The Lisa McPherson Files, Interviews [Electronic Resource]. - Mode of access: http://www.lisafiles.com/police/interviews/219.htm, The Lisa McPherson Files, Interviews.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.