Синтаксична варіантність в українській мові на тлі соціальної динамікиDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2021.03.006

V D Shynkaruk, S V Kharchenko

Анотація


Анотація. У статті розглянуто мовну варіантність загалом і синтаксичну зокрема в аспекті синтаксичної норми, зважаючи на соціальні процеси. Окреслено причини виникнення синтаксичної варіантності української літературної мови. Зазначено, що синтаксичні варіанти є одним із засобів формування синтаксичної норми, вони варіанти засвідчують вдосконалення й урізноманітнення граматичного ладу української мови. Синтаксичні варіанти конкурують між собою. «Перемогу» здобуває той варіант, що найзручніший, найпридатніший і доречний за конкретних умов спілкування (внутрішній чинник змін) і/або для якого створено сприятливі умови (зовнішній вплив на мову).

Дієслівне керування репрезентує національну своєрідність української мови. Предметом неоднозначного витлумачення були і є ті відмінкові форми керованих слів, що становлять труднощі в українському слововживанні протягом ХХ ‒ початку ХХІ ст. і / або були відмінні від російської синтаксичної норми. Вони стали навіть знаряддям ідеологічної боротьби в 30 ‒ 80-ті роки ХХ ст., у зв’язку із чим деякі норми дієслівного керування зазнали безпідставного корегування

У використанні варіантів дієслівного керування наприкінці ХХ ‒ початку ХХІ ст. на тлі соціальної динаміки простежуємо нові явища: варіантний ряд розширюється через появу нових або тих синтаксичних конструкцій, що їх вважають питомішими і прийнятнішими для української мови (це переважно реактуалізовані синтаксичні конструкції)


Повний текст:

PDF

Посилання


Vykhovanets, I. R. (1972). Variantnist i synonimika syntaksychnykh odynyts [Variance and synonymy of syntactic units]. Culture of the word. 6, P. 21-28.

Zhovtobriukh, M. A. (1967). Pro odyn teoretychnyi aspekt kultury ukrainskoi movy [On one particular theoretical aspect of Ukrainian language culture] Linguistics. 3, P. 55-64.

Kulbabska, O. (2016). Variantnist syntaksychnykh konstruktsii v ukrainskykh paralelnykh perekladakh Biblii [Variance of syntactic constructions in the Ukrainian parallel translations of the Bible]. Scientific works of Kamianets-Podilskyi National University named after Ivan Ohiienko. Philological sciences. Kamianets-Podilskyi: Aksioma. 42, P. 128-133.

Kurylo, O. (2004). Uvahy do suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy: [Attention to the modern Ukrainian literary language]. Publishing house of Solomiia Pavlychko "Osnovy". Kyiv. 303 p. (reprinted in 1925).

Kurs suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy [Course in the modern Ukrainian literary language]. In 2 volumes [Edited by Bulakhovskyi L. A.]. (1951). Soviet school. Kyiv.

Rusanivskyi, V. M. (2004). Variantnist normy [Variance of norm]. Ukrainian language. Encyclopedia. Publishing house Ukrainian encyclopedia named after M. P. Bazhan. P. 63-64.

Selivanova, O. (2006). Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediia. [Modern linguistics: terminological encyclopedia]. Dovkillia-K. Poltava. 716 p.

Spivak, O. (1996). Stylistychni osoblyvosti vzhyvannia pryimennyka za yak ekvivalenta pro pry diieslovakh movlennia ta rozumovoi diialnosti [Stylistic peculiarities of using preposition za as an uquivalent of preposition pro at the verbs of speech and cognition]. Linguistics. 6. P. 65-68.

Struhanets, L. (2002). Dynamika leksychnykh norm ukrainskoi literaturnoi movy ХХ stolittia [Dynamics of lexical norms of Ukrainian literary language in XX century]. Ternopil: Aston. 352 p.

Taranenko, O. O. (2004). Tlumachnyi slovnyk [Dictionary]. Ukrainian language: encyclopedia. Publishing house Ukrainian encyclopedia named after M. P. Bazhan. P. 688-689.

Terlak, Z. (2004). Syntaksychni kalky v aspekti normy [Syntactic calques in the context of norm]. Herald of Lviv University. Philological series. Lviv. 34 (2), P. 498-503.

Fursa, V. (2019). Diieslivne keruvannia na tli hramatychnykh norm ukrainskoi literaturnoi movy pochatku ХХІ stolittia [Verb government in the context of grammatical norms of literary languages in the early XXI century]. Grammatical readings - X: Proceedings of the International scientific-theoretical conference on May 16-17, 2019. Donetsk National University named after Vasyl Stus. Vinnytsia "Tvory" Ltd. P. 59-65.

Kharchenko, S. (2017). Syntaksychni normy ukrainskoi literaturnoi movy ХХ-pochatku ХХІ stolittia [Syntactic norms of the Ukrainian literary language of the XX and early XXI century]. Monograph [Edited by K. H. Horodenska]. Kyiv: Milenium. 417 p.

Shvartskopf, B. S. (2001). Kolebanie normy: ego sushnost i status v kulturno-rechevom i teoreticheskom plane [Fluctuation of the norm: its essence and status in the cultural, speech and theoretical terms]. Dictionary and culture of Russian speech. Moscow. P. 364-381.

DVG - Kolibaba, L., Fursa, V. (2017). Slovnyk diieslivnoho keruvannia [Dictionary of verb government]. Kyiv: Lybid. 656 p.

ULD 11 - Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tomakh [Ukrainian language dictionary in 11 volumes]. (1970-1980). Kyiv: Scientific thought.

ULD 20 - Slovnyk ukrainskoi movy: v 20 tomakh (Tomy 1-11 (A-OYÁSNYUVATY)) [Ukrainian language dictionary in 20 volumes (Volumes 1-11 (A- A-OYÁSNYUVATY)). Retrieved from: https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=1&page=0

UD - Slovnyky Ukrainy on-line [Ukrainian dictionaries online]. Retrieved from: https://lcorp.ulif.org.ua/dictua/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.