Фреймова організація концепту «ХВОРОБА » в англійській мовіDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2021.03.040

O S Syrotin

Анотація


Анотація. Стаття присвячена проблемі дослідження одного з універсальних концептів розуміння світу – концепту ХВОРОБА, який аналізується за допомогою фреймового методу, широко відомого і визнаного як у вітчизняній, так і зарубіжній когнітології. Мета роботи - показати, як накопичені знання та інформація про хворобу структуруються у фреймових концептуальних структурах і закріплюються у свідомості носіїв англійської мови. Матеріалом для дослідження послужили словникові статті з англомовних спеціалізованих й філологічних словників та енциклопедичних довідників. В ході аналізу ми спиралися на методи суцільної вибірки мовного матеріалу, дефініційного і фреймового аналізів. У статті не тільки наводиться ряд визначень терміна «фрейм», а й уточнюється поняття фрейму, описується фреймовий підхід до вивчення концепту. Автором представлені схеми базових фреймів, зв'язки між ними і їх комбінації, які структурують інформацію про ім'я фрейму ХВОРОБА. Завдяки аналізу словникових дефініцій лексеми «хвороба» виділено когнітивні ознаки цього концепту: «розлад здоров’я», «порушення діяльності організму» та додаткову семантичну ознаку – «причину появи хвороби», викликану інфекцією або порушенням здоров’я, а не випадковістю. Спираючись на типологію базисних фреймів С. Жаботинської та пропозиціональні схеми, якими вони конституюються, було структуровано фрейм концепту ХВОРОБА на підґрунті предметного та акціонального фреймів. Фреймовий аналіз концепту ХВОРОБА дає можливість описати як структуру цього концепту, так і узагальнити всі накопичені знання про хвороби, що репрезентується навколо поняття «хвороба». Вершинними вузлами фрейму є АГЕНС, ПАЦІЄНС, ДІЯ, МЕТА, ІНСТРУМЕНТ і РЕЗУЛЬТАТ. Зроблено висновок, що для моделювання концепту доцільно використовувати традиційні одиниці когнітивістики (фрейм, гештальт, сценарій, скрипт і т.д.), що володіють більш чіткою, ніж концепт, структурою. Інформація про концепт ХВОРОБА в сукупності з закріпленими за ними когнітивними ознаками, які формують концептуальні схеми та породжують комбінації фреймів, структурує концептуальний простір ХВОРОБА, що відображається в англійській мові. Також був зроблений висновок, що понятійна основа імені концепту ХВОРОБА за даними лексикографічних джерел є досить узагальнена інформація, джерелом якої є сфера предметно-логічної діяльності індивіда. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Boldyrev, N. N. (2001). Kontsept i znacheniye slova [Concept and meaning of the word]. Metodologicheskiye problemy kognitivnoy lingvistiki [Methodological problems of cognitive linguistics]. Voronezh, 25-36.

Dubynets, Z. O. (2007). Kontsept "khvoroba" v movniy kartyni svitu ukrayintsiv ta rosiyan [The concept of "disease" in the linguistic picture of the world of Ukrainians and Russians]. Visnyk of the Lviv university. Series philology. Lʹviv, 64 (2), 366-375.

Zhabotynskaya, S. A. (2004). Kontseptualʹnyy analyz yazyka: freymovye sety [Conceptual analysis of language: frame networks]. Mova: naukovo-teoretychnyy chasopys z movoznavstva. Odesa, 9, 81-92.

Labenko, O. V. (2018). Kontsept KHVOROBA v ukrayinsʹkiy, anhliysʹkiy ta frantsuzʹkiy movakh: etnolinhvistychnyy rakurs [The concept of DISEASE in Ukrainian, English and French: ethnolinguistic perspective]. Philological Periodical of Lviv. Lviv: LDU BZHD, 4, 49 -54.

https://doi.org/10.32447/2663-340X-2018-4-49-53

Minskiy, M. (1978). Struktura dlya predstavleniya znaniy [Structure for knowledge representation]. Psikhologiya mashinnogo zreniya. Moscow: Mir, 249-338.

Mishlanova, S. L., Smirnova, Yu. A., (2005). Osobennosti eksplikatsii kontsepta «bolezn'» v razlichnykh tipakh teksta. Problemy izucheniya i prepodavaniya inostrannykh yazykov [Features of the explication of the concept of "disease" in various types of text. Problems of studying and teaching foreign languages]. Sb. mat-lov nauch.-prakt. konf.«Inostrannyye yazyki i mirovaya kul'tura» (11-15 apr. 2005 g.) [Collection of scientific and practical materials. conference "Foreign languages and world culture" (April 11-15, 2005)]. Perm. un-t., 71-74.

Nekora, N. Ye. (2007). Natsional'no-kul'turnaya spetsifika kontsepta «bolezn'» v obuchenii russkomu kak inostrannomu [National and cultural specificity of the concept of "disease" in teaching Russian as a foreign language]. Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Sciences, 21 (51), 258-261.

Kubryakova, Ye. S., Dem'yankov, V. Z. (1996). Kontsept i dr. Kratkiy slovar' kognitivnykh terminov. [Concept et al. A short dictionary of cognitive terms]. Moscow : izd-vo MGU, 90-93.

Levitskiy, A. E. (1998). Funktsional'nyye podkhody k klassifikatsii yedinits sovremennogo angliyskogo yazyka [Functional approaches to the classification of units of modern English]. Kyiv: ASA, 362.

Popova, Z. D., Sternin, I. A. (2007). Kognitivnaya lingvistika [Cognitive linguistics]. Moscow: AST: «Vostok-Zapad», 314.

Rozhkov, Yu. H. (2021). Verbalization of Animal Diseases in English: Linguocognitive and Structural-Semantic Aspects. Dissertation for a Doctor of Philosophy in Philology degree: specialty - 035 Philology. Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, 224.

Syrotin, O. S. (2021). Means of verbalization of the concept "DISEASE" in the English. Scientific journal «International Journal of Philology». Kiev: "Milenium", Vol.12. No.2. P. 33-37.

https://doi.org/10.31548/philolog2021.02.033

Dressler, W. W. (2005). Race and ethnicity in public health research: models to explain health disparities. Annu. Rev. Anthropol, 34, 231-252.

https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.34.081804.120505

Robert, De Beaugrande (1984). Linguistics as discourse: A case study from semantics, Word, 35:1. Pp.15-57. https//doi.org/ 10.1080/00437956.1984.11435747

https://doi.org/10.1080/00437956.1984.11435747

Collins dictionary. Available at: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english

Cambridge Dictionary. Available at: https://dictionary.cambridge.org

Britannica. Available at: https://www.britannica.com/science/disease


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.