Когнітивний стиль перекладача: «модернізація» vs. «історизація» часово віддаленого першотвору (на матеріалі українських ретрансляцій трагедій у. Шекспіра)DOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2021.03.050

Ya V Boiko

Анотація


Анотація. В статті охарактеризовано когнітивний стиль українських поетів-перекладачів трагедій У. Шекспіра, який сформовано у XIX–XXI ст. під впливом культурно-історичного контексту і літературного стилю епохи. На прикладі трагедії Шекспіра “Hamlet(1899) та її трьох різночасових українських ретрансляцій, авторами яких є Пантелеймон Куліш (1899), Леонід Гребінка (1939) та Юрій Андрухович (2000), у статті продемонстровано вплив когнітивного стилю перекладача на його вибір стратегії перекладу – історизації / архаїзації (орієнтація на автора першотвору, тобто збереження культурно мотивованого ментального образу оригіналу в перекладі) або модернізації / доместикації (орієнтація на сучасного читача перекладу, тобто адаптація вихідного ментального образу до культурних норм цільової аудиторії). Мета статті – розкриття зумовленості стилістичної варіативності різночасових українських ретрансляцій часово віддаленого першотвору когнітивним стилем перекладача, що детермінує його вибір стратегії перекладу, – досягається шляхом застосування різних методів аналізу. Методологія дослідження інкорпорує загальнонаукові методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, спостереження й абстрагування – для обґрунтування теоретичних проблем розвідки; лінгвостилістичний, компонентний і порівняльний аналіз – для зіставлення текстів оригіналу і перекладу, а також різночасових українських ретрансляцій між собою з метою виявлення та порівняння специфічних ознак індивідуального стилю перекладу. Проведене дослідження встановило відмінності в перекладах часово віддаленого першотвору за когнітивним стилем перекладача, оскільки вибір перекладацької стратегії історизації / архаїзації або модернізації / доместикації органічно залежить від художнього методу епохи, до якої належить чи тяжіє перекладач як оригінальний автор.


Повний текст:

PDF

Посилання


Kolomiiets', L. (2009) Ukrains'ki perekladachi «Hamleta» V. Shekspira: Pantelejmon Kulish, Yurij Klen, Leonid Hrebinka, Mykhajlo Rudnyts'kyj, Ihor Kostets'kyj, Hryhorij Kochur, Yurij Andrukhovych [Ukrainian translators of Shakespeare's Hamlet: Panteleimon Kulish, Yuriy Klen, Leonid Hrebinka, Mykhailo Rudnytsky, Ihor Kostetsky, Hryhoriy Kochur, Yuriy Andrukhovych]. Zaporizhzhia: KPU press, 163-188.

Novykova, M. O. (1982) Perekladach i klasyka. Pro formy i mezhi perekladats'koi interpretatsii. «Khaj slovo movlene inakshe ...» [Translator and classics. On the forms and limits of translation interpretation]: articles on the theory, critique and history of literary translation, 40-50.

Rebrij, O. V. (2009) Pryhody Alisy v Ukraini, abo pro mnozhynnist' suchasnykh perekladiv [Alice's Adventures in Ukraine, or the plurality of modern translations]. Linguistics of the XXI century: new researches and perspectives, 190-205.

Shekspir, U. (1899) Hamlet, prynts dans'kyj [Hamlet, Prince of Denmark] Per. P. Kulisha. L'viv: Ukrains'ko-rus'ka vydavnycha spilka. Rezhym dostupu: https://translate-ua.livejournal.com/10577.html

Shekspir, U. (1986) Hamlet, prynts dans'kyj [Hamlet, Prince of Denmark] Per. z anhl. L. Hrebinky. Kyiv: Osnovy, 198

Shekspir, U. (1986) Hamlet, prynts Danii [Hamlet, Prince of Denmark] Per. Yu. Andrukhovycha. Chetver, 2-103.

Shurma, S. H. (2013) Kontseptual'nyj zsuv pry perekladi obraznosti v mezhakh kul'turnoi modeli VELYKYJ LANTsYuH BUTTYa (na materiali suchasnykh amerykans'kykh romaniv) [Conceptual shift in the imagery translation within the cultural model THE GREAT CHAIN OF BEING (case study modern American novels)]. Linguistics of the XXI century, 209-219.

Boiko, Y., Nikonova, V. (2021) Cognitive Model of the Tragic in Ukrainian Retranslations of Shakespeare's Plays, 1034-1052.

https://doi.org/10.17263/jlls.904115

Dechert, H. W., Sandrock, U. (1986) Thinking-aloud Protocols: the Decomposition of Language Processing, 67-78.

Halverson, S. L. (2013) Implications of Cognitive Linguistics for Translation Studies. Berlin: Boston, 33-75.

https://doi.org/10.1515/9783110302943.33

Holmes, J. S. (1972) The Cross-Temporal Factor in Verse Translation, 27-35.

https://doi.org/10.7202/003078ar

Koskinen, K., Paloposki, К. (2004) Alice's Adventures in Finland: from Domestication to Forenization and Back. Amsterdam: John Benjamins, 27-38.

https://doi.org/10.1075/btl.50.04pal

Kövecses, Z. (2014) Conceptual Metaphor Theory and the Nature of Difficulties in Translation. Bologna, 25-31.

Lewandowska-Tomaszczyk, B. (2010) Re-conceptualization and the Emergence of Discourse Meaning as a Theory of Translation. Frankfurt am Main, 105-148.

Mandelblit, N. (1995) The Cognitive View of Metaphor and its Implications for Translation Theory. Maastricht, 482-495.

Sickinger, P. (2017) Aiming for Cognitive Equivalence - Mental Models as a Tertium Comparationis - for Translation and Empirical Semantics, 213-236.

https://doi.org/10.1515/rela-2017-0013

Shakespeare, W. (1899) Hamlet. New York: The university society, 25-159

Urmonova, N. M. (2021) Modernization or Historization Translation Problems of Uzbek Classical Works, 13536-13543.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.