Метафорична термінологія на позначення гомеопатичної сировини: зіставний і перекладацький аспект (на матеріалі української і англійської мов)DOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2021.03.057

O O Kurbal-Hranovska

Анотація


Анотація. Стаття присвячена проблемі багаторівневого – когнітивно-концептуального, перекладацького і зіставного аналізу метафоричних номінацій-композитів українською і англійською мовами на позначення гомеопатичної сировини. Наукова новизна дослідження зумовлена спробою поєднання усталених моделей перекладацького аналізу з сучасними методами когнітивно-концептуального аналізу. Актуальність дослідження зумовлена відсутністю у лінгвістиці наукових праць з обґрунтування принципів укладання перекладних (двомовних і багатомовних) словників метафоричної термінології. Мета статті – розробка інтегративної моделі зіставного і перекладацького аналізу термінів-композитів з метафоричним компонентом. Для реалізації поставленої мети у статті використовуються низка методів аналізу: модель перекладацького аналізу, базована на еталонному наборі ознак, специфічних для терміноелементів мови української і англійської мов, у поєднання з елементами семантичної та денотативної моделей; методи концептуальної інтеграції і когнітивно-ономасіологічної реконструкції, що дозволяють  експлікувати зв'язок ономасіологічної структури метафоричного терміну із структурою знань про позначене.

Результати дослідження свідчать про значну розбіжність міжмовних метафоричних композитів-синонімів у наборі концептуальних, денотативних і семантичних ознак. Ізоморфізм виявляється лише на рівні Домену-референту (належність живій істоті), субдомену-денотату (частина тіла) і імплікованої семи «компаративність», що зумовлює процес метафоричної номінації. Зважаючи на це, доцільним під час складання перекладних словників гомеопатичної термінології із метафоричним компонентом є поєднання принципів укладання термінологічного, перекладного і тлумачного словника з елементами енциклопедичного словника. Аналогічний інтегративний принцип має бути покладений, на нашу думку, і в основу будь-якого іншого перекладного словника термінів-метафор.


Повний текст:

PDF

Посилання


Botsman, A. V. (2006). Strukturno-pragmatychni ta semantychni osoblyvosti farmatsevtychnyh texstiv (na materiali instrurtsyj do vzhyvannya likars'kyh preparative) [Structural and pragmatic and semantic features of pharmaceutical texts (based on instructions for use of drugs)] . Dys. … doktora filol. Nauk: spets. 10.02.04. Kyiv. 403.

Vakulyk, I.I. (2010). Latynsko-ukrajinskyj ta ukrajinsko-latynskyj slovnyk veterynarno-medychnyh terminiv [Latin-Ukrainian and Ukrainian-Latin dictionary of veterinary medical terms]. Kyiv. 248.

Vinogradov, V. V.(2001). Vvedeniye v perevodovedeniye. Obshchiye i leksicheskiye voprosy [Introduction to Translation Studies. General and lexical questions] Moscow: IOSO RAO, 224.

Zhabotinskaya, S. A. Lingvokognitivnyj podhod k analizu nominativnyh protsessov [Linguocognitive approach to the analysis of nominative processes]. Visnyk Harkivskoho natsionalnogo universitetu im. V. N. Karazina. Harkiv. Vol 928, 6-20.

Komissarov, V. N. (2002). Sovremennoe perevodovedenie [Modern translation] Ucheb. posobie. M. : EHTS. 424.

Rudyk, O. V., Gutsol, M. I. (2018) Klinichna terminologya. Slovotvir: Posibnyk. [Clinical terminology. Word formation: Manual]. Ivano-Frankivsk. 348.

Selivanova, O. O. (2012). Problema modeliuvannia perekladatskoho protsesu. Svit svidomosti v movi. [The problem of modeling the translation process. The world of consciousness in language] Cherkasy: Yu.Chabanenko. 488.

Shvejtser, A. D. (1988). Teorija perevoda: Status, problem, aspekty [Translation theory: Status, problems, aspects]. Moscow : Nauka. 215.

Kussmaul, P. (1994). Semantic Models and Translating. Target. International Journal of Translation Studies, Volume 6, Issue 1, Jan 1994. Р. 1-13.

https://doi.org/10.1075/target.6.1.02kus

Turner, M. Fauconnier, G. (1995). Conceptual Integration and Formal Expression. Journal of Metaphor and Symbolic Activity. Vol. 10. № 3. Р. 183-204.

https://doi.org/10.1207/s15327868ms1003_3


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.