Пунктуаційні помилки на сторінках інтернет-виданьDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2021.03.103

O M Tepla

Анотація


Анотація. Досліджено пунктуаційні помилки в мережевих засобах масової інформації. Джерельною базою дослідження слугували журналістські тексти онлайн-видань всеукраїнського і регіонального значення («Українська правда», «Доба»). Мета роботи - науково описати пунктуаційні анормативи в мережевих ЗМІ, виявити найбільш типові з них і вказати на основні помилконебезпечні місця.

Здійснено аналіз виявлених відхилень від пунктуаційної норми, вказано на основні помилконебезпечні місця. У результаті лінгвообстеження текстів онлайн-видань виявлено, три основні групи пунктуаційних помилок. Першу групу таких анормативів становлять помилки, пов’язані з відсутністю потрібних розділових знаків. Зокрема у простих ускладнених реченнях автори не виділяють комами: додатки зі значенням виключення, що починаються словами крім, окрім; вставні слова; обставини, виражені дієприслівниковими зворотами; обставини, виражені дієприслівниковими зворотами. У складних реченнях, зокрема складнопідрядних, коми не поставлено на межі між їхніми частинами.

Типовими порушеннями пунктуаційної норми в аналізованих матеріалах є відсутність парного видільного знака у середині речення при вставних словах; відокремлених додатках; порівняльних зворотах.

Другу групу пунктуаційних помилок, зафіксованих в інтернет-виданнях, становлять анормативи, пов’язані з безпідставним вживанням розділових знаків там, де за правилами вони не передбачені.

До третьої групи пунктуаційних відхилень в онлайн-виданнях належать помилки, пов’язані з ненормативним використанням одного розділового знака замість іншого. Так, установлено, що автори інтернет-ЗМІ надміру захоплюються вживанням тире, замінюючи ним інші розділові знаки.

Виникнення вищеаналізованих помилок спричинене частковим або повним незнанням пунктуаційної норми, низьким рівнем знань із синтаксису, невмінням розпізнавати синтаксичні явища та комунікативно-смислові відрізки, що потребують виділення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarenko, T. (2003). Typolohiia movnykh pomylok ta yikh usunennia pid chas redahuvannia zhurnalistskykh materialiv [Typology of language errors and their elimination when editing journalistic materials]. Extended abstract of candidate's thesis. Kyiv.

Boiarska, L. Movni pomylky na storinkakh ZMI (doslidzhennia-monitorynh) [Language mistakes on media pages (research-monitoring)]. Available at: journlib.un http://iv.kiev.ua/Movni_pom_na_st_zmi.pdf.

Havrylova, Ya. (2015). Do problemy rozriznennia «normy» i «pomylky» u tekstakh periodychnykh vydan [To the problem of distinguishing between "norm" and "mistake" in the texts of periodicals]. Naukovyi visnyk KhDU. Seriia «Linhvistyka». (Scientific Bulletin of KhSU. Series: Linguistics). Issue 22, 119-120.

Zykun, N. I. (2012). Kultura movy ZMI i riven doviry do media tekstiv [Culture of media language and the level of trust in media texts]. Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Filolohichni nauky. (Scientific works of Ivan Ogienko Kamyanets-Podilsky National University. Series: Philological sciences). Issue 31, 63-66. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2012_31_20.

Internet-hazeta «Doba». [Internet newspaper "Doba"]. Available at: https://doba.te.ua/.

Kovalchuk, N. P. (2005). Typolohiia punktuatsiinykh pomylok ta prychyny yikh vynyknennia [Typology of punctuation errors and causes of their occurrence]. Naukovyi potentsial svitu - 2005: materialy II Mizhnar. nauk.-prakt. konferentsii, Dnipropetrovsk (Scientific potential of the world - 2005: materials of the II International cientific-practical conference, Dnipropetrovsk), 18, 11-13.

Mozer, M. (2017). Sproba otsinky y kontekstualizatsii pomylok u movi ukrainskoi presy (na prykladi vydannia "Hazeta po-ukrainsky") [An attempt to assess and contextualize mistakes in the language of the Ukrainian press (on the example of the publication "Newspaper in Ukrainian").]. Mova: klasychne - moderne - postmoderne. (Language: classical - modern - postmodern. Issue 3., 235-249. Available at : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Langcmp_2017_3_28.

Nechyporenko, A. F. (2017). Mova ZMI ta yii vplyv na formuvannia kultury movlennia [The language of the media and its impact on the formation of speech culture]. Science and Education a New Dimension. Philology. V(32), Issue: 122, С.67-69. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Langcmp_2017_3_27.

Tepla, O. M. (2020). Pomylkonebezpechni yavyshcha na leksychnomu rivni v merezhevykh ZMI [Mistake dangerous phenomena at the lexical level in network media]. Scientific Journal "International Philological Journal". Issue 11 (4), 86-94.

https://doi.org/10.31548/philolog2020.04.119

Tepla, O. M. (2020). Porushennya orfografichnyx norm v mediatekstax (za materialamy onlajn-vydan «Ukrayinska pravda», «Doba») [Violation of spelling rules in media texts (based on materials from online publications "Ukrainian Truth", "Doba")]. Scientific Journal "International Philological Journal". Issue 11 (3), 66-71.

https://doi.org/10.31548/philolog2020.03.018

Tsapok, O. M. (2013). Punktuatsiini pomylky v internet-vydanniakh [Punktuatsiini pomylky v internet-vydanniakh]. Movoznavchyi visnyk (Linguistic Bulletin), Issue 16-17, 250-256.

Ukrainska pravda [Ukrainian Truth]. Available at : https://www.pravda.com.ua/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.