Антропоморфна метафора в англійській термінології ветеринаріїDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2021.04.012

O S Syrotin

Анотація


Анотація. Стаття присвячена викладенню результатів дослідження метафоризації і вивченню термінів-метафор, широко представлених в англійській термінології ветеринарної медицини. Дослідження метафоризації як способу утворення англійських ветеринарних термінів проводилося нами на основі лексикографічних даних, зафіксованих в англійських термінологічних словниках з ветеринарії. Аналіз лексикографічного матеріалу дозволив виділити чотири донорські домени, що послужили джерелом метафоричного найменування в термінології ветеринарної медицини: ЛЮДНА, ЖВЙ ОРГАНІЗМ, НАТУРФАКТ, АРТЕФАКТ. Концептуальний аналіз метафоричних термінів ветеринарії дозволив виявити, що однією із найпродуктивніших метафор, використовуваних під час творення термінологічних одиниць, є антропоморфна. При антропоморфній метафоризації відбувається перенесення найменувань із донорського домену ЛЮДНА до реципієнтного домену ВЕТЕРНАРІЯ. Вивчення проблеми антропоморфної метафори в наш час дуже актуально, оскільки вона являє собою феномен, онтологічно пов'язаний з людиною і мовою, відображає взаємозумовленість мислення з особливостями мовної реалізації. У статті зроблено спробу розглянути когнітивне підґрунтя антропоморфної метафори як одного з механізмів творення ветеринарних термінів в англійській мові. Ґрунтуючись на теорії концептуальної метафори, з’ясовано, що джерелами формування антропоморфної метафори є біологічні характеристики людей, назви частин тіла і властивостей живого організму. Розглянуто семантичні групи термінів-метафор, утворені на основі когнітивного перенесення лексем, що стосуються структури організму людини, її поведінки, притаманним їй якостями,  життєдіяльності та побуту, в галузь  ветеринарної  медицини на підґрунті зовнішньої або функціональної схожості між об’єктами донорського і реципієнтного доменів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Lakof, D., Dzhonson, M. (2008). Metafory, kotorymi my zhyvem [Metaphors we live by]. Moscow: Publishing house LKI. 256 p.

Nedosekov, V. V., Lytvyn, V. P., Polischuk, V. V., Melnik, V. V., Gomzikov, O. M, Martinyuk, O. G. (2014). Slovnik epizootologichnykh terminiv [Dictionary of epizootological terms]. Kyiv: VAT "Ryabina". 90 p.

Orlov, F. M. (2018). Slovar veterinarnih klinicheskih terminov [Dictionary of veterinary clinical terms]. Moscow: Rosselhozizdat. 367 p.

Teliya, V. N. (1988). Metaforizatsyia i ee rol v sozdanii yazyikovoy kartiny mira [Metaphorization and its role in the creation of language world picture]. The role of human factor in language. Language and world picture. Moscow: Nauka. P. 173-203.

Brown, C. M., Hogg, D. A., & Kelly, D. F. (1988). Concise veterinary dictionary. Oxford: Oxford University Press, 250 p.

Danko, J., & Simon, F. (2012). Veterinary dictionary. Bratislava: Ikar. 424 p.

Edward, B. (2015). Black's Veterinary Dictionary. London: Bloomsbury. 514 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.