Формування soft skills на заняттях з англійської мови у студентів ветеринарної спеціальностіDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2021.04.022

T M Lugova

Анотація


Анотація. У статті визначається роль і значення soft skills при навчанні англійської мови студентів ветеринарної спеціальності. Авторка наголошує на тому, що саме завдяки розвитку надпрофесійніх навичок сьогодні виші здатні готувати конкурентоспроможних спеціалістів, зокрема в галузі ветеринарії, які володіють комунікативною іншомовною компетенцією на високому рівні. У статті обґрунтовано, що такі навички як командна робота, навички комунікації, критичне мислення, що сприяють розвитку особистості та визначенню її позиції в соціумі, складають основу soft skills і визначають конкурентоспроможність випускника вищого навчального закладу на сучасному ринку праці. На прикладах вивчення конкретних тем при навчанні діловій англійській мові студентів-ветеринарів авторка визначає кілька груп soft skills, які дають можливість підготувати студентів як майбутніх професіоналів та конкурентоспроможних фахівців на сучасному ринку праці. Це базові комунікативні навички, які розвивають здатність переконувати, аргументувати, працювати в команді, вести переговори, вести ділове листування, проводити презентації тощо; це навички self-менеджменту, які дають можливість сформувати вміння керувати емоціями, навчають поводження в стресових ситуаціях, формують вміння планувати і встановлювати цілі, ефективно використовувати свій час, контролювати свій емоційний стан; це навички інтелектуального мислення, що формують вміння проводити пошук і аналіз інформації, мислити креативно, логічно, вчать проєктуванню та грамотному прийняттю рішень; це форсайт-управління, оволодівши яким студенти зможуть ефективно ставити задачі, керувати проєктами, мотивувати, легко виходити на зворотній зв'язок.

Авторка статті доходить висновку, що розвиток саме цих груп soft skills є сьогодні одним із найважливіших аспектів навчання іноземної мови у виші, що сприяє підготовці конкурентоспроможних фахівців в аграрній галузі.


Повний текст:

PDF

Посилання


Dean, A. Susan, East, I. Julia. Soft Skills Needed for the 21st-Century Workforce. URL: https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1260&context=ijamt

Mitchell, G. Essential soft skills for success in the 21st century workforce as perceived by Alabama business/marketing educators. URL: http://etd.auburn.edu/ bitstream/ handle/10415/1441/Mitchell_Geana_57.pdf

Drozdova, J. V., Dubinina, O. V. (2020). Konceptualny pidkhody do vyznachennya "soft skills" u suchasnykh osvitnikh ta profesiynykh modelyakh [Conceptual approaches to the definition of "soft skills" in modern educational and professional models]. "Soft skills - integral aspects of the formation of student competitiveness in the XXI century". Collection of abstracts of interuniversity scientific-methodological seminar. Kyiv: Kyiv National Trade and Economy University. pp. 31-34. URL: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/f5e21f8fa4b196951d084e7e586ab122.pdf

Zvarych, I. M. (2020). Spilkuvannya - nevidyemna skladova Soft Skills u formuvanny konkurentospromozhnosty studentiv XXI stolittya [Communication - an integral part of Soft Skills in shaping the competitiveness of students in the XXI century] ."Soft skills - integral aspects of shaping the competitiveness of students in the XXI century." Collection of abstracts of interuniversity scientific-methodological seminar. Kyiv: Kyiv National Trade and Economy University. pp. 37-40. URL: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/f5e21f8fa4b196 951d084e7e586ab122.pdf

Karpova, A. V. Razvitiye soft skills na zanyatiyakh po angliyskomu yazyku kak klyuchevoy navyk uspeshnogo vypusknika VUZa [Development of soft skills in English classes as a key skill of a successful graduate of the University]. URL: https://scipress.ru/pedagogy/articles/razvitie-soft-skills-na-zanyatiyakh-po-anglijskomu-yazyku-kak-klyuchevoj-navyk-uspeshnogo-vypusknika-vuza.html

Lugova, T. M. (2021). Rozvytok soft skills pry vyvchenny inozemnoyi movy v agrarnykh vyshakh [Development of soft skills in learning a foreign language in agricultural universities]. Collection of materials of the I International Scientific and Practical Conference "AGRICULTURAL INDUSTRY OF MODERN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT" (May 14, 2021, Luhansk National Agrarian University). URL:: http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2325/Аграрна%20галузь%20сучасної%20України%20проблеми%20та%20перспективи%20розвитку%20%281%29.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Nakhod, S. A. Znachushchyst "soft skills" dlya profesiynogo stanovlennya maibutnikh fakhivciv sicionomichnykh profesiy [Significance of "soft skills" for the professional development of future specialists in socionomic professions]. URL:http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/23921/Nakhod%20S.%20%20..pdf;jsessionid=C7CBE7FAF91166935D9E75595DFEAC17?sequence=1

Tupchenko, V. V. (2016). Business English for Agrarian Students: metodychny vkazivky ta praktychny zanyattya z dyscipliny "Dilova angliyska mova" dlya studentiv usikh specialnostey [Business English for Agrarian Students: methodical instructions and practical tasks in the discipline "Business English" for students of all specialties] Kharkiv. 28 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.