До питання про нетикет у сучасному освітньому процесі ЗВО в контексті навчання іноземної мовиDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2021.04.025

S V Tsymbal, N S Skrypnyk

Анотація


Анотація. У статті висвітлено доцільність вивчення та встановлення правил нетикету у навчальному процесі з іноземної мови у закладах вищої освіти. Проаналізовано підходи вчених до культури спілкування учасників освітнього процесу, розуміння поняття «нетикет», застосування месенджерів у закладах вищої освіти і щодо викладання іноземної мови. Зазначено збільшення частини онлайн-спілкування викладачів і студентів через цифровізацію освіти, а також перехід до змішаного або дистанційного формату навчання через пандемію та карантинні обмеження. Метою статті є узагальнення накопиченого досвіду впровадження нетикету та використання месенджерів в контексті викладання іноземної мови у закладах вищої освіти України. Проаналізовано результати опитування викладачів іноземних мов щодо використання месенджерів в освітньому процесі. Виявлено, що використання месенджерів в освітньому процесі є доволі розповсюдженим у практиці викладання іноземних мов як щодо організації освітнього простору, так і в якості навчального інструменту. Попри популярність, зручність та певні переваги використання месенджерів, виявлено негативні ситуації, які можна вважати порушеннями правил нетикету. Причиною порушень студентів може бути нестача у них знань щодо правил нетикету, недостатній рівень розвитку цифрових компетенцій та практики онлайн-спілкування в освітньому просторі. Запровадження правил нетикету на початку курсу іноземної мови може допомогти викладачам запобігати порушенням з боку методики організації освітнього процесу. Зазначено, що теми, пов’язані з нетикетом, у курсі іноземної мови у вітчизняних закладах вищої освіти на сучасному етапі у достатньому обсязі не вивчаються. Вивчення і запровадження правил нетикету на заняттях з іноземної мови розкрито як один із шляхів розвитку цифрової компетентності майбутніх фахівців із використанням сучасного автентичного мовного матеріалу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Arouri, Y. M., Hamaidi, D. A. (2017). Undergraduate Students' Perspectives of the Extent of Practicing Netiquettes in a Jordanian Southern University. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET). Vol. 12, No. 3. P.84-97. https://doi.org/ 10.3991/ ijet.v12i03.6424

https://doi.org/10.3991/ijet.v12i03.6424

Establishing Your Course Netiquette. URL: https://www.calstatela.edu/cetl/netiquette-examples

Mintu-Wimsatt, A., Kernek, C., Lozada, H. (2010). Netiquette: Make it Part of Your Syllabus. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching. 2010. Vol. 6, No. 1. P. 264-267.

Netiquette: good online behaviour at UCL. URL: https://www.ucl.ac.uk/teaching-learning/ education-planning-2020-21/online-teaching-guidance-tips-and-platforms/netiquette-good-online#Student%20guidance

Online Etiquette: 14 Netiquette Rules Online Students Should Know. URL: https://potomac.edu/netiquette-rules-online-students/

Babaiev V. M, Stadnyk H. V., Momot T. V. (2019). Tsyfrova transformatsiia v sferi vyshchoi osvity v umovakh hlobalizatsii [Digital transformation in higher education in the context of globalization]. Komunalne hospodarstvo mist. Vol.148, Part 2, 2-9. [in Ukrainian]

Bybyk, S. (2015). Netyket, abo merezhevyi etyket [Netiquette, or network etiquette] . Kultura slova. Vol. 82, 125-128. [in Ukrainian]

Kultura virtualnoho spilkuvannia: metodychni porady (2014). [The culture of virtual communication: guidelines] / Upr. kultury, natsionalnostei ta relihii Khmelnyts. Oblderzhadmin.; KhOUNB im. M. Ostrovskoho. Khmelnytskyi. [in Ukrainian]

Makhynia, T. A. (2018). Osoblyvosti vzaiemodii uchasnykiv osvitnoho protsesu u sotsialnykh merezhakh: perevahy ta nedoliky. [Features of interaction of participants of educational process in social networks: advantages and disadvantages]. Praktychna mediahramotnist: mizhnarodnyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: zbirnyk statei Shostoi mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii. Kyiv: Tsentr Vilnoi Presy, Akademiia ukrainskoi presy. 211 - 219. [in Ukrainian]

Tishchenko, A. A. (2017). Netyket - trend suchasnoho bibliotekaria-netyzianyna. [Netiquette is a trend of the modern Netiquette librarian]. Sotsialni media dlia bibliotek: seredovyshche, resurs, servis: materialy kruhloho stolu, Kharkiv, 31 zhovtnia 2017 roku / redkol.: I. V. Kyrychok, T. B. Pavlenko, N. D. Haieva; Kharkivskyi natsionalnyi medychnyi universytet. Kharkiv: KhNMU. 85-89. [in Ukrainian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.