Тренди журналістської освіти в умовах сталого розвиткуDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2022.01.090

O Yu Balalaieva

Анотація


У статті висвітлено тенденції розвитку журналістської освіти, детерміновані концепцією сталого розвитку, яка базується на трьох складниках: економічному, екологічному та соціальному. Зокрема, дослідження акцентує увагу на соціальному аспекті в системі варіантів розвитку, спрямованих на забезпечення можливості задовольняти потреби сучасного суспільства без загрози для майбутніх поколінь, для чого потрібно намагатися досягти консенсусу щодо справедливого розподілу благ і доступу до ресурсів крізь призму глобальних екологічних проблем. Актуальність дослідження зумовлена об’єктивною потребою суспільства у вільних та плюралістичних масмедіа, адже людина як суб’єкт розвитку має брати участь у процесах, які формують сферу її життєдіяльності, схвалювати рішення й контролювати їх виконання. Для досягнення цілей розвитку людського потенціалу потрібна точна, об’єктивна інформація, яка може бути доступною для громадян тільки за незалежних і плюралістичних медіа. Це вимагає перегляду системи підготовки журналістів, компетентних в актуальних питаннях сьогодення, та корегування освітніх програм і навчальних планів відповідно до сучасних глобальних викликів. Метою статті є проаналізувати силабуси, розроблені ЮНЕСКО для навчання журналістики в умовах сталого розвитку. Розглянуті програми курсів «Журналістика і сталий розвиток», «Екологічна журналістика», «Висвітлення сталого туризму», «Висвітлення тем міграції та біженців», «Етика журналістського розслідування», «Цифрові медіа, соціальні мережі та мінливий характер журналістики» спрямовані на те, щоб ознайомити майбутніх журналістів з основами соціально-наукових досліджень, сприяти формуванню умінь викладати факти та створювати змістовні наративи з позицій міждисциплінарного підходу до тем публічного дискурсу з проблем сталого розвитку.


Повний текст:

PDF

Посилання


National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine: official website. URL: https://nubip.edu.ua/about (accessed 17 May 2022).

Kharchenko, S., Navalna, M., Kostrytsia, N., Balalaieva, O., & Fomina, H. Shynkaruk, V. (Ed.). (2021). Informatsiinyi suprovid «navchannia vprodovzh zhyttia» v konteksti staloho rozvytku [Information support of lifelong learning in the context of sustainable development]. Kyiv: Milenium.

Shynkaruk, V. D., Balalaieva, O. Iu. (2017). Pidhotovka ahrarnykh zhurnalistiv: perspektyvy ta zavdannia [Training of agrarian journalists: prospects and goals]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Filolohichni nauky. (Scientific Herald of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Philological Sciences). Issue 263, 117-125.

Adamkolo, М. І. (2020). The Media, Journalism and Sustainable Development Communication for Nation Building: Literature Review. New Media and Mass Communication. Vol. 89, 1-11. DOI: 10.7176/NMMC/89-01

Berglez, P., Olausson, U. & Ots, M. (2017). What is sustainable journalism? An Introduction. in P.Berglez, U. Olausson, & M. Ots (eds.), What is Sustainable Journalism? Integrating the environmental,social, and economic challenges of journalism. New York: Peter Langhttps: doi.org/10.3726/b11462

Maxwell, R. & Miller, T. (2017). Making journalism sustainable/sustaining the environmental costs of journalism. In: Berglez, P., Olausson, U. and Ots, M. (eds). What Is Sustainable Journalism? Integrating the Environmental, Social, and Economic Challenges of Journalism. New York: Peter Lang, 19-37. https://doi.org/10.3726/b11462

Neuzil, M., Freedman, E., Poulson, D. & Kevin, D. (2018). Challenges in the teaching of environmental journalism, Applied Environmental Education & Communication, 17:4, 323-334, DOI: 10.1080/1533015X.2017.1415775

Ots, M., Berglez, P., &; Olausson, U. (2019). Sustainable news media: Organizational reconciliation of economic, democratic, and environmental challenges in media firms. 6th RME Research Conference, 1-3 oct. 2019 Jönköping. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-46409

Painter, James. (2019). Climate Change Journalism: Time to Adapt, Environmental Communication, 13(3), 424-429. DOI: 10.1080/17524032. 2019. 1573561

Sadia, J. (2020). Journalism for sustainable development: The imperative of journalists’ rights to freedom of expression and access to information for promoting sustainable development in Pakistan, Journal of Applied Journalism & Media Studies, 9:3, pp. 271–291, DOI: https://doi.org/10.1386 /ajms_00016_1

Schäfer, M.S & Painter, J. (2021) Climate journalism in a changing media ecosystem: Assessing the production of climate change-related news around the world. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change,12, 675. https://doi.org/10.1002/wcc.675

Tallert, L. (2021). From Traditional Journalism to Sustainable Journalism. Global Investigative Journalism Network. 2021. Retrieved from: https://gijn.org/2021/05/13 /from-traditional-journalism-to-sustainable-journalism (accessed 01 May 2022).

Teaching journalism for sustainable development: new syllabi. UNESCO series on journalism education. Paris: UNESCO, 2015. 165 p.

Ureta, A. L., Ayerdi, K. M, Fernández, S. P., Castillo, I. M. & Dasilva, J. Á. (2021). University teaching experiences with Sustainable Development Goals (SDG): promoting transversal competencies in online journalism, Applied Environmental Education & Communication. DOI: 10.1080/ 1533015X.2021.2009939

Vukić, T. (2019). Sustainable journa-lism education – the only possible way to the future. Croatian Journal of Education, 21. DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v21i0.3449


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.