Професійно-орієнтована англомовна підготовка майбутніх фахівців авіаційної галузі з упровадженням інформаційно-комунікаційних технологійDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2022.01.100

I V Demchenko

Анотація


У статті зазначено, щo інформаційно-комунікаційні технології забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві та утворюють глобальний інформаційний простір. Невід’ємною й важливою частиною цих процесів є комп’ютеризація освіти, так як в Україні відбувається становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії та практиці освітнього процесу, пов’язаними із внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні бути адекватними сучасним технічним можливостям та сприяти гармонійному входженню студента в інформаційне суспільство. Рівень комп’ютеризації разом з кадровим та методичним забезпеченням освітнього процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності закладу вищої освіти. Виявлено, що ефективність застосування нових інформаційних технологій на заняттях обумовлена наступними факторами: різноманітність форм представлення інформації; високий ступінь наочності; можливість моделювання за допомогою комп’ютера різноманітних об’єктів та процесів; звільнення від рутинної роботи, що відвертає увагу від засвоєння основного змісту; можливість організації колективної та індивідуальної дослідницької роботи; можливість диференціювати роботу студентів у залежності від рівня підготовки, пізнавальних інтересів та ін.. Використовуючи сучасні інформаційні технології: можливість організувати комп’ютерний оперативний контроль та допомогу з боку викладача; можливості комп’ютера дозволяють студенту активно приймати участь у процесі пізнання. За своєю сутністю інформаційно-комунікаційні технології – це поєднання інформаційних технологій з комунікаційними для вирішення різноманітних завдань в рамках формування сучасного інформаційного суспільства. Таким чином поняття «інформаційно-комунікаційні технології», інтегрує семантику терміну «комунікація» і передбачає процес спілкування, обміну думками, знаннями, почуттями, моделями поведінки, а також спільну діяльність учасників комунікації, під час якої виробляється спільний погляд на речі, події та оточуюче середовище.


Повний текст:

PDF

Посилання


Pro Osnovni zasady rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini na 2007-2015 roky. URL:[ https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/537-16#Text] (in Ukrainian)

Pro Natsionalnu prohramu informatyzatsii: zakon Ukrainy. [On the National Informatization Program: Law of Ukraine]. URL: [http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/74/98 (in Ukrainian)

Vorotnykova, I. P. (2019) Dosvid vykorystannia e-pidruchnykiv i elektronnykh zasobiv navchalnoho pryznachennia v umovakh tsyfrovizatsii zahalnoi serednoi osvity Ukrainy. [Experience in using e-textbooks and electronic educational tools in the digitalization of Ukraine's secondary education]. Informatsiini tekhnolohii v osviti. T.71 № 3, pp. 23-39. (in Ukrainian)

Balendr A., Komarnytska O., Bloshchynskyi I., and Didenko O., (2018) [Information and Communication Technologies in the Foreign Languages of the Border Guards in the European Union Countries] Information technologies and learning tools, 67 (5), pp. 56-71. [Online]. Available: https://journal.iitta.gov.ua/index. php/itlt/article/view/ 2305/1400/. (in English)

Dioritsa, S. G, Toroptsov, V. S., Ivashko, L. М. (2012) Innovatsyonnye informatsyonno-kommunikatsyonnye tekhnolohii obespecheniya kachestva vysshego ekonomycheskoho obrazovanya. [Innovative Information and Communication Technologies for Quality Assurance in Higher Economic Education]. Monohrafiya. Odessa, 231 p. (in Russian)

Spirin, O. М., Luparenko, L. А, Novytsky, O.V. (2017) Protsedura vprovadzhennia elektronnoho naukovoho zhurnalu z vykorystanniam prohramnoi platformy Open Journal Systems. [The Procedure for Implementing an Electronic Scientific Journal using Open Journal Systems Software Platform]. nformatsiini tekhnolohii v osviti. T.32 № 3, pp. 40-60. (in Ukrainian)

Zhang, J., Zhang, L., (2015) Semantic Enhanced e-Textbooks: Information Model and Its Application. Computer Science, Vol. 2 № 6, 213-222. (in English)

Моskalenko, О. I., Didenko, O.I. (2018). A computer tool for training pilots’ listening skills in aviation English. Information Technologies and Learning Tools. Vol. 67. №5. pp. 187–198. (in English)

Osadchyi, V. V., Osadcha K. P. (2015) Suchasni realii i tendentsii rozvytku informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii v osviti [Modern realities and trends in the development of information and communication technologies in education]: Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia: mater. elektron. nauk. fakh. vyd. Kyiv, T. 48. №4. S 47–57. (in Ukrainian)

Kivalov, S. V. (2019) Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v osvitnomu protsesi v haluzi prava [Information and communication technologies in the educational process in the industry of law]. Aktualni problemy polityky. Odesa: Feniks, Vyp. 64. S 6–20. (in Ukrainian)

Trotsko, A. V., Korotkova Iu. M., Romashenko V. Ie. (2021) Vykorystannia zahalnodostupnykh multymediinykh onlain-servisiv i mobilnykh zastosunkiv u pidhotovtsi maibutnikh pravookhorontsiv [Selection of globally accessible multimedia online services and mobile downloads in the preparation of future law officers]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia.. T. 86. № 6. S. 224–243. (in Ukrainian)

Kyrychenko, A. H. (2013) Movni osoblyvosti anhliiskoho aviatsiinoho radiotelefonnoho dyskursu. [Linguistic features of English aviation radiotelephone discourse] Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: Inozemni movy. Lviv. Vyp. 21, 63 68. (in Ukrainian)

Semchuk, S. I., Skrypnyk N. I., Semchuk B. I. (2018) Strukturno-protsesualna model formuvannia informatsiino-komunikatsiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv doshkilnoi osvity [Structural and procedural model of formation of information and communication competence of future preschool education]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. T. 67. № 5. S. 13–30. (in Ukrainian)

Shevchenko, V. P. Mystetstvo kompiuternoi prezentatsii. [The art of computer presentation] URL: www.unicyb. kiev.ua (in Ukrainian)

Polonska, T. K. (2009) Portfolio yak skladova systemy monitorynhu osvitnikh dosiahnen uchniv osnovnoi shkoly. [Portfolio as a component of the system of monitoring the educational achievements of primary school students] Pedahohika i psykholohiia. Vyp 3, 99–110. (in Ukrainian)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.