Волічна образність текстів Пантелеймона Куліша у порівнянні з християнською і міфологічною архетипною символікою (на матеріалі оповідання «бабуся з того світу»)DOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2019.01.014

N K Kravchenko

Анотація


Анотація. У статті висвітлюється символічна образність твору П. Куліша «Бабуся з того світу» у її співвіднесенні з казковою / міфологічною та християнською картинами світу. Дослідження спрямоване на виявлення символічних образів наративу в аспекті їх порівняння з християнськими та міфологічними концептами із залученням семіотичного та архетипного аналізу образів. Для досягнення зазначеної мети застосовано методологію, що включає методи архетипного аналізу, інтерпретації тексту, контекстуального аналізу, елементи структурно-наративного, стилістичного та порівняльного аналізу.

Основні висновки стосуються ідентифікації символічних образів оповідання крізь призму символіки казкового наративу та християнської архетипної символіки. Подібність між образами оповідання і міфологічною картиною світу визначається: архетипом трансформації людської душі у тварину чи птаха, що базується на тотемних віруваннях та міфологічному мотиві перевтілення; образами посередників та локусів переходу до іншого світу, його внутрішньою “структурою” та специфікою граничного простору між світами; зображенням сакральних дерев, значущих для міфологічної свідомості українців. Деякі казкові образи метафорично переосмислені в оповіданні в контексті християнського світогляду. Спільні або співвідносні символічні образи відрізняються, натомість, своєю архетипною основою з огляду на відмінність християнської і міфологічної картин світу. Образна символіка Пекла в оповіданні Куліша відповідає християнській символічній образності з огляду на «дзеркальну» іконічність, відтворюючи «структурну» схожість між природою гріха і його наслідком через покарання. Опис символічної образності оповідання П. Куліша сприяє подальшому вивченню архетипного компоненту системи вірувань українців.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Balushok V. H. (1988). Obriady initsiatsii ukraintsiv ta davnikh slov'ian. L'viv: Prosvita.

Belehova L.I. Arhetyp, arhetypnyj smysl, arhetypnyj obraz u lingvokognityvnomu vysvitlenni. Naukovyj Visnyk DDPU imeni I. Franka. Serija "Filologichni nauky". Movoznavstvo. 2015. № 3. С. 6-16.

Kerlot Kh. E. (1994). Slovar' symvolov. Moskva: REFL-book.

Kravchenko N. K. (2017). Dyskurs y dyskurs-analyz: kratkaia entsyklopedyia. Kyev: Ynterservys.

Kulish P. Babusija z toho svitu. Opovidannija pro pomerli dushi. Бабуся з того світу. Оповідання про померши души. С. 24-33. URL: http://elib.nlu.org.ua/view.html?id=9968

Lotman,Yu. M. (2004). Semyosfera: Kul'tura y vzryv. Vnutry mysliaschykh myrov. Stat'y.Yssledovanyia. Zametky. Sankt-Peterburh: Yskusstvo-SPB.

Slovnyk symvoliv kultury Ukrajiny. URL: https://library.udpu.edu.ua/library_files/397017.pdf

Frants, M.-L. fon. (2007). Arkhetypycheskye patterny v volshebnykh skazkakh. Moskva: Klass.

Jung K-G. (2007). Fenomenologija duha v skazke. Structura psyhyki I arhetipy. Moskva: Akademichnyj proekt. С.138-188.

Jatchenko V.F. (2002). Metafizychni vymiry ukrajins'koji dohrystyjans'koji mifologiji: avtoref. Dys. … d-ra filosof. nauk.

Fromm, Erich. The Forgotten Language: An Introduction to the Understanding of Dreams, Fairy Tales and Myths. New York: Grove. Fairy-Tale Symbolism: An Overview. Oxford Research Encyclopedias, 1957. URL: http://literature. oxfordre.com/view


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.