Про деякі проблеми перекладу синтаксичних конструкцій у приватних юридичних документахDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2019.01.078

S Thamarai--Pandian, B I Rubinska

Анотація


В статті аналізуються деякі проблеми перекладу синтаксичних конструкцій у приватних юридичних документах. Метою статті є аналіз певних ізоморфних та аломорфних рис англійського і українського синтаксису в аспекті вирішення перекладацьких завдань. Перша ізоморфна риса це – довжина речень у аналізованих типах документів, яка може як зберігатися в процесі перекладу, так і підлягати трансформації за допомогою розділення на два  або більше речень для їх кращого розуміння читаючим. Іншою ізоморфною рисою є використання конструкцій Пасивного Стану. Перекладач може їх використати при перекладі, але якщо їх занадто багато в англійській мові, він може замінити деякі з них у перекладі. У провізо є багато сталих виразів та формулювань у обмежувальних реченнях, які слід перекладати без заміни синтаксичних відносин. Аломорфною рисою українського і англійського синтаксису є відмінності у структурі речень. В процесі перекладу порядок слів можна змінювати, для чого залучаються відповідні трансформації. Контрастивний аналіз показав, що синтаксичні конструкції можуть мати як спільні так і різні риси, які слід враховувати в процесі перекладу.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Zheliaskov, V. Ya. (2015). Trudnoshchi y osoblyvosti perekladu tekstiv, shcho nalezhat do haluzi prava.[Difficulties and Peculiarities of texts that belong to the law sphere], Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Filolohiia, Vypusk 18,[issue18], Vol.2. Izmail,16 - 22.

Kozachek, O.V. (2016). Osoblyvosti perekladu yurydychnykh tekstiv. [Legal Texts Translation Peculiarities]URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvxdupmk_2016_2_6 7www.irbis-

Mishchenko, A. L. (2013). Linhvistyka fakhovykh mov ta suchasna model naukovo-tekhnichnoho perekladu.[Linguistics of Specialized Languages and Modern Model of Science and Technical Translation]. - Available at: https://books.google.com/books/about/Лінгвістика_фахових_м.html?id...

Chepurna, O. V. (2013). Osoblyvosti metodychnoi roboty nad anhlomovnymy yurydychnymy tekstamy u protsesi perekladu [Peculiarities of methodology Work on English Legal Texts] Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2013_2_46 7.

Shumylo, I. (2016). Osoblyvosti perekladu yurydychnykh tekstiv [Peculiarities of Legal Texts Translation]. -- Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild__4_30

Aitken, J.R., and Butter, P. (2004),The Elements of Drafting, 10th edition, / J.R. Aitken, , P. Butter. Sydney: LawbookCo, 86.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.