Oсобливості перекладу англійської термінологічної лексики в галузі економікиDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2019.01.094

S B Khrystiuk

Анотація


Стаття присвячена дослідженню феномена розвитку сучасної української економічної термінології, пошуку адекватних та ефективних перекладацьких трансформацій, аналізу основних труднощів перекладу англомовних економічних термінів на українську мову. Доведено актуальність дослідження. Проаналізовано стан розробки наукової проблематики дослідження. Беручи до уваги специфіку та особливості економічної термінології з’ясовано, що термінологічна лексика є добре структурованою системою термінологічних одиниць, схильною до постійного збагачення та величезної кількості іншомовних асимільованих  та не асимільованих запозичень, таким чином, результати розумової діяльності людини, пов’язані з економікою, закріплюються в термінах. З огляду на те, що у структурі економічних систем різних держав є суттєві відмінності, економічні терміни потребують детального вивчення у межах однієї мови та порівняння у межах двох та більше мов. Проаналізовано специфічні поняття терміносистем. Доведено, що на сучасному етапі розвитку перекладознавства особливої ваги набувають питання оптимізації шляхів відтворення термінологічних одиниць англійської мови, а тому пріоритетними способами перекладу англійської економічної лексики в галузі економіки є переклад за допомогою усталеного еквівалента, калькування, транслітерація, транскрибування, використання описового еквівалента.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bagmut, Y. A. (2005). Problemy perekladu suspilno-politychnoi literatury ukrainskoiu movoiu [Problems of the social and political literature translation into Ukrainian]. Kyiv, 201.

Diakov, A. S., Kyiak T. R., Kudelko Z. B. (2000). Osnovy terminotvorennia: semantychni ta sotsiolinhvistychni aspekty [Fundamentals of Terminology: Semantic and Sociolinguistic Aspects]. Kyiv, 218.

Karaban, V. I., Mace J. (2003). Pereklad z ukrainskoi movy na anhliisku. Navchalnyi posibnyk-dovidnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv osvity [Translation from the Ukrainian language into English. A manual for students of higher education institutions]. Vinnitsa, 608.

Kovalska, N. A. (2012). Stanovlennia i rozvytok ukrainskoi ekonomichnoi terminolohii [Formation and development of Ukrainian economic terminology]. Odesa, 62.

Koptilov, V. (2003). Teoriia i praktyka perekladu [Theory and Practice of Translation]. Kyiv, 185.

Pyrkov, E. H. (1992). Kommuni-kativnyie aspekty perevoda i terminolohiia [Communicative aspects of translation and terminology]. Moskva, 127.

Raievska, N. M. (2001) Leksykolohiia anhliiskoi movy [Lexicology of English]. Kyiv, 234.

Khrystiuk, S. B. (2017) Do pytannia roli zapozychen v suchasnii ukrainskii ekonomichnii terminolohii [To the matter of role of borrowings in the modern Ukrainian economic terminology]. Kyiv, 96 – 103.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.