Змінні одночлена та англійські терміни у сфері аудитуDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2019.01.100

O I Chaika

Анотація


У статті висвітлюються окремі аспекти аналізу та опису термінів у сфері аудиту термінологічного корпусу англійської мови у порівнянні з аналізом складників алгебраїчного виразу. Мета статті зумовлена потребою сучасного суспільства в поєднанні традиційних теоретичних баз знань у прикладній лінгвістиці, практики  та удосконалення пошукових  підходів до наукових досліджень з новітніми методами дослідження та шляхами реалізації й прогресивного використання у майбутньому отриманих результатів: створення цифрових баз даних, що спрощують роботу перекладача / викладача/ носія мови чи експерта при роботі з англійськими фінансовими термінами у сфері провадження аудиторської діяльності.

Проведено паралель між алгебраїчним одночленом і многочленом та англійським терміном / стійкою термінологічною сполукою у мові для аудиту, в результаті чого запропоновано класифікацію для аналізу, опису, використання терміну у визначеному контексті, підкреслено неможливість зміни послідовності  модифікаторів. Ключовим моментом є розуміння спільних і відмінних рис елементів формальних граматик, де власне і лінгвістика, і математика, й інформаційні технології використовують подібну методологію до системного аналізу мов. Детально зосереджена увага на першій під-категорії класифікації – змінні одночлена в англійській термінології аудиту.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Wüster, E. (1979). Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie. Teil 1-2. Springer-Verlag.

Sonneveld, H, Loenning, K. (1994). Introducing terminology. Terminology, p. 1-6.

https://doi.org/10.1075/z.70

Cabré, M.T. (2002). Terminología y lingüística: la teoría de las puertas abiertas. Estudios de Lingüística del Español (ELiEs). Red Iris (España: Universidad Autónoma de Barcelona).

Santamaría Pérez, I. (2006). La terminología: definicíon, funciones y aplicaciones. Biblioteca de recursos electrónicos de humanidades. E-exceLence para red de comunicaciones Internet.

Kockaert, H.J., Steurs, F. (2014). Handbook of Terminology, Volume 1, Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins.

https://doi.org/10.1075/hot.1

Aronoff, M., Rees-Miller, J. (2017). The Handbook of Linguistics. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

https://doi.org/10.1002/9781119072256

de Saussure, F. (1916). The Course of General Linguistics (Cours de linguistique générale).

Chomsky, N. (2002).Syntactic Structures. The Hague: Mouton, 1957. Reprint. Berlin and New York, 1985; Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 2002. Translated as Structures Syntaxiques. France: Editions du Seuil, 1994.

Boolos, G., Burgess, J., Jeffrey, R. (2002). Computability and Logic (4th ed.), Cambridge: Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9781139164931

Soare, R. I. (2011). Computability Theory and Applications: The Art of Classical Computability.

Langacker, Ronald W. (1999). Grammar and Conceptualization. Berlin/New York: Mouton de Gruyer.

https://doi.org/10.1515/9783110800524

Kearns, K. (2000). Semantics, Palgrave MacMillan.

Cruse, D. A. (1986). Lexical Semantics, Cambridge, Massachusetts.

Cruse, A. (2004). Meaning and Language: An introduction to Semantics and Pragmatics, Chapter 1, Oxford Textbooks in Linguistics.

Luchyk, A. (2016). Dynamika movnoyi normy i problemy kodyfikatsiyi [Dynamics of language norm and codification problem]. Magisterium (mov), 62 (12), 51-55.

Hutchins, J. (1999). Retrospect and prospect in computer-based translation.Proceedings of MT Summit VII, 30-44.

Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2009). Speech and language processing: An introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition. Upper Saddle River, N.J: Pearson Prentice Hall.

Salvi, G., Montesano, L., Bernardino, A., Santos-Victor, J. (2012). Language bootstrapping: learning word meanings from perception-action association. IEEE transactions on systems, man, and cybernetics. Part B, Cybernetics : a publication of the IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society, 42(3), 660-671.

https://doi.org/10.1109/TSMCB.2011.2172420

Bolondi, G., Ferretti, F., Maffia, A. (2018). Monomials and polynomials: the long march towards a definition. Teaching Mathematics and Its Applications (2018) 00, 1-12, 2018.

https://doi.org/10.1093/teamat/hry015

Online Cambridge Dictionary. www.cambridgedictionary.com

Online Business Dictionary. www.businessdictionary.com

International Audit and Assurance Standards, Volume I published by the IAASB - International Audit and Assurance Standards Board.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.