Попередні етапи термінологічної роботи з поняттями автоматикиDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2019.01.127

K H Yakushko

Анотація


Актуальність дослідження у описі практики здійснення мовознавчих студій на практичних заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням. Основні висновки: розвиток міжпредметних зв’язків філології з технічними  дисциплінами є важливою передумовою розвитку професійної мобільності кожного майбутнього інженера-автоматника. Роботу з терміносистемою автоматики доцільно здійснювати за певним алгоритмом, перші стадії якого (попереднє виявлення незнайомих понять фахових текстів; інвентаризація наявних лексичних одиниць, пов’язана з конкретизацією термінів саме відповідної галузі знань та виявлення найбільш поширених у практиці стійких фахових термінів-словосполучень) є підґрунтям для переходу на більш відповідальні комунікативно-спрямовані стадії роботи з терміносистемою. Перспективою дослідження є опис подальших стадій роботи з термінологічними одиницями автоматизації на практичних заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням: звуження  кола  для практичного використання за вибором студентів; підбір найбільш вдалих словосполучень після ознайомлення з допоміжними комунікативними таблицями вияву різних комунікативних намірів; закріплення отриманих мовознавчих знань у ділових іграх та діалогах-дуелях.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Shynkaruk, V.D., Kharchenko, S.V. (2017). Metodyka lingvistychnoho opysuvannia nazv zelenykh nasadzhen [The method of linguistic description of the titles of green plantations]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorustuvannia Ukrainy. Seriia: Filolohichni nauky. (Scientific Herald of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Philological Sciences). Issue. 276, 71-78

Yakushko, K. H. (2017). Rol terminosystemy tekstu «Vehicle Parts» u formuvanni inshomovnoii kultyry spilkuvannia maibutnioho agroinzhenera [The role of the terminology system of the text in the formation of a foreign language communication culture of the future agroengineer]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorustuvannia Ukrainy. Seriia: Filolohichni nauky. (Scientific Herald of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Philological Sciences). Issue 276. 86-94

Yakushko, K. H. (2018). Terminolohichnyi analiz inshomovnoho tekstovoho material pershoho modulia iz sfery avtomatyky [Terminological analysis of foreign language text material of the first module from the sphere of automation]. Molodyi Vchenyi (Young Scientist). Issue 8 (60). 111-116.

Yakushko, K.H. (2018). Leksychno-strukturni osoblyvosti inshomovnoho tekstovoho materialu druhoho modulu iz sfery avtomatyky [Lexical-structural features of foreign language text material of the second module from the sphere of automation]. Molodyi Vchenyi (Young Scientist). Issue 9 (61). 128-131.

Yakushko, K.H., Berezova, L.V. (2018) Praktychna spriamovanist terminolohichnoho analizu poniattia «switch» na zaniatti z anhliiskoi movy za profesiinym spriamuvanniam [The practical orientation of the terminological analysis of the concept «switch» on the lessons of professionally oriented English]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorustuvannia Ukrainy. Seriia: Filolohichni nauky. (Scientific Herald of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Philological Sciences). Issue 281. 240 -247.

Yakushko, K.H., Miroshnyk, V.O., Dudnyk A.O., Lysenko, V.P. (2018). Anhlijska mova dlia maibutnikh fakhivtsiv z avtomatyzatsii APK [English for the future specialists in agricultural automation]. 351.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.