Особливості відтворення позитивної ввічливості в українських та російських перекладах англійськомовних ділових листівDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2022.01.068

Y Chun, I V Khabarova

Анотація


Стаття присвячена аналізу трансформацій, спрямованих на відтворення стратегій позитивної ввічливості в українських та російських перекладах ділового листування англійською мовою. Мета дослідження полягає у виявленні маркерів інтенсифікації та де-інтенсифікації позитивної ввічливості. Для досягнення мети в роботі використано методологію, що складається з методів описового аналізу, елементів порівняльного перекладацького аналізу, а також інструментів прагматичного аналізу в ракурсі теорії «обличчя та ввічливості». Основні висновки стосуються виявлення перекладацьких трансформацій, які впливають на зміну шкали позитивної ввічливості у бік її зменшення або посилення. Інтенсифікація позитивної ввічливості на основі трансформацій відбувається значно рідше, ніж її послаблення на користь негативної ввічливості «дистанціювання». Цю особливість можна пояснити специфікою жанру ділової кореспонденції, що характеризується стабільністю, традиційністю, стандартизацією, точністю, об’єктивністю, конкретністю, лаконічністю, недостатньою образністю та емоційністю. До групи трансформацій, що деінтенсифікують позитивну ввічливість, належать додавання «гоноріфічних» прикметників «шановний» та «уважаемый» – часто у поєднанні з гоноріфічними лексемами «пане» чи «господин»; графо-стилістичне виділення особового займенника з великої літери; синтаксико-граматична перекатегоризація двочленного речення на означено-особове речення у поєднанні із синтаксичною трансформацією опущення підмета – особового займенника, а також частини присудка, які у такий спосіб віддаляють суб’єкт від його / її власного дискурсу, зменшуючи шкалу позитивної ввічливості як ввічливості зближення; граматична трансформація заміни перфектного часу теперішнім. Інтенсифікатори позитивної ввічливості включають трансформацію опущення модального дієслова should та граматичну перекатегоризацію умовного способу на майбутній час – оскільки і модальне дієслово, і умовна структура є хеджами різної складності, які вважаються маркерами негативної ввічливості; відповідно, їхній пропуск у перекладі призводить до зменшення негативної та збільшення позитивної ввічливості.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kravchenko, N., Nikolajeva, V. (2010). Business English. Ptaktychnyj kurs z dilovoji anglijskoji movy. Kyiv: Feniks. 304.

Kravchenko, N. (2008). Business letters (part 1). Metodychni vkazivky dlia vyvchennia dilovoji anglijskoji movy. Kyiv: DHZKH. 32.

Polovtsev, D. O. (2014). Perevod delovoj dokumentatsii I korespondentsii. Metodycheskije rekomendatsii. Vitebsk: VGU imeni P.V. Masherova. 56.

Slepovich, V.S. (2001). Delovoj anglijskij. Business communication: «Tetra Sistems». 256.

Angouri, J. (2018). Culture, Discourse, and the Workplace. Edinburgh: Edinburgh University Press. 244 p.

Archer, D., Grainger, K. & Jagodziński, P. (2020). Politeness in Professional Contexts. Amsterdam: John Benjamins. 326 p.

Arundale, R.B. (2006). Face as relational and interactional: A communication framework for research on face, facework, and politeness. Journal of politeness research. Vol. 2 (2). P. 193-216.

Brown, P. & Levinson, S. (1987). Politeness. Some universals in language usage. Cambridge: Cambridge University Press. 345 р.

Culpeper, J., Haugh M, Kádár, D.Z. (eds.) (2017). The Palgrave Handbook of Linguistic (Im)politeness. London: Palgrave Macmillan. 824 pp.

Freytag, V. (2020). Exploring Politeness in Business Emails: A MixedMethods Analysis Bristol: Multilingual Matters. 225 p.

Fukushima, S. (2003). Requests and culture. Politeness in British English and Japanese. Berlin: Peter Lang Press. 315 p.

Ide, S.et al. (2005). The concept of politeness: An empirical study of American English and Japanese. Politeness in Language: studies in its History, Theory and Practice. Berlin, NY: Mouton de Gruyter. P. 281-299.

Jucker, A.H. (2020). Politeness in the History of English – From the Middle Ages to the Present Day. Cambridge: Cambridge University Press. 210 p.

Kádár, D, House, J. (2019). Ritual frame and ?politeness markers’. Pragmatics and Society. Vol. 10 (4). P. 639-647.

Kravchenko, N., Zhykharieva, O. (2020). Sign-like Pragmatic Devices: pro et contra. In Kalbų studijos / Studies aboutLanguages. Vol, 36. P. 70-84 .

Kravchenko, N. and BlidchenkoNaiko, V. (2020). Multifaceted Linguistic Pragmatics of Justification (Ukrainian Speech-Based Study). Open Journal of Modern Linguistics. Vol. 10. P. 11-22.

Kravchenko, N., Pasternak, T. (2018). Claim for identity or personality face: The Oscar winners' dilemma. Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Open. Vol. III (1). P. 142–178.

Kravchenko, N. & Pasternak, T. (2016). Politeness strategies via speech acts and conversational implicatures. In Science and education: A new dimension. Philology. Vol. IV (25), 105. P. 60-64.

Locher, M. (2004). Power and Politeness in Action: Disagreements in Oral Communication. Berlin: Mouton de Gruyter. 365 p.

McConachy, T. (2019). L2 pragmatics as ?intercultural pragmatics’: Probing sociopragmatic aspects of pragmatic awareness. Journal of Pragmatics. Vol. 151. P. 167–176.

Sifianou, M. (2000). Politeness phenomena in England and Greece: A crosscultural perspective. Oxford: Oxford University Press. 254 p.

Shvanyukova, P. (2018). Teaching Business English in nineteenth-century Italy. Token: A Journal of English Linguistics. Vol. 7. P. 123-158.

Spencer-Oatey, H. and Kádár, D. Z. (2021). Intercultural Politeness: Managing Relations across Cultures. Cambridge,

UK: Cambridge University Press

Spencer-Oatey, H. and Xing, J. (2019). Interdisciplinary perspectives on interpersonal relations and the evaluation process: Culture, norms and the moral order. Journal of Pragmatics. Vol. 151. P. 141–54.

Spencer-Oatey, H. (2007). Theories of identity and the analysis of face. In Journal of pragmatics. Vol. 39. P. 639–656.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.