№ 276

У збірнику вміщено статті науковців, викладачів, докторантів та аспірантів з актуальних питань сучасного, порівняльно-історичного і типологічного мовознавства, літературознавства, термінознавства, соціальних комунікацій, лінгвосинергетики, теорії і методики навчання іноземних мов. Розглянуто традиційні й нетрадиційні підходи до різних лінгвістичних та літературознавчих явищ. Дослідження виконано з урахуванням сучасних досягнень філологічної науки.
Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів середніх шкіл, студентів.

Зміст

Статті

Н Б Вирста
PDF
Л С Колодіна
PDF
Б І Рубінська
PDF
В В Тарасова
PDF
М О Шум'яцька
PDF
Л В Березова
PDF
Н В Яременко
PDF
І Ю Розгон, Л В Клименко
PDF
Н А Глуховська
PDF
Л Л Пилипенко
PDF
В Д Шинкарук, С В Харченко
PDF
І І Вакулик, В Д Шинкарук
PDF
К Г Якушко
PDF
Л Т Миклаш
PDF
А С Кравченко, М Ловіцек
PDF
В Хьопнерова
PDF
О С Пономаренко, А В Найдьонова
PDF
Б І Рубінська
PDF
С Г Качмарчик
PDF
Ю І Малик
PDF
Н Ю Ямнич, Н С Харчук, Л Р Данькевич
PDF
О В Бабенко, Ю М Бумар
PDF
Н В Білоус, С В Петрашенко
PDF
Н В Білоус, Л В Шоха
PDF
Н С Ольховська, О І Кухар
PDF
М Є Люлько, В І Швидун
PDF
О В Шинкарук
PDF