№ 272 (2017)

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №272

Зміст

Зміст

Зміст
 
PDF
3-5

Статті

L S Kozub
PDF
6 - 12
O D Pyskach, O М Hvozdiak
PDF
12 - 23
O V Zakhutska
PDF
23 - 30
T A Pasternak
PDF
30 - 37
О М Sytko
PDF
37 - 44
N V Yaremenko
PDF
44 - 52
О І Buhaiova
PDF
52 - 62
V D Shynkaruk, S V Kharchenko
PDF
62 - 70
І І Vakulyk, V D Shynkaruk
PDF
70 - 76
О V Ivanova
PDF
76 - 84
М I Lychuk, О V Zakhutska
PDF
84 - 89
А V Naidionova
PDF
89 - 96
S B Khrystiuk, L O Shanaieva-Tsymbal
PDF
96 - 103
O Yu Balalieva
PDF
103 - 111
V V Chekaliuk
PDF
111 - 113
Ye К Kovaliova
PDF
113 - 124
N L Pavliuk
PDF
124 - 133
О H Ponomarenko
PDF
133 - 140
B I Rubinska
PDF
140 - 151
H A Cherednichenko
PDF
151 - 160
L O Shanaieva-Tsymbal, S B Khrystiuk
PDF
160 - 166
N А Hlukhovska
PDF
166 - 173
S M Amelina, Т S Kryvoshei
PDF
173 - 180
O V Babenko, Yu M Bumar
PDF
180 - 186
N V Bilous, S V Kotyk
PDF
186 - 193
N V Bilous, А І Kharchuk
PDF
193 - 198
V S Maksymchuk, O V Iskova
PDF
198 - 206
H I Sydoruk, N А Shostak
PDF
206 - 212