№ 292 (2018)

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №292

Зміст

Зміст

Зміст
 
PDF
4-7

Статті

V D Shynkaruk
PDF
11 - 18
S V Kharchenko
PDF
18 - 24
L Y Azarova
PDF
24 - 32
M I Lychuk
PDF
32 - 38
H I Martynova
PDF
38 - 45
S M Amelina, V D Shynkaruk
PDF
45 - 54
L V Shytyk
PDF
54 - 67
N Y Yasakova
PDF
67 - 74
I V Grabovska
74 - 79
S L Kovtiuh
PDF
79 - 87
L M Kolibaba
PDF
87 - 98
T A Pasternak
98 - 103
Y V Pozdran, N L Franchuk
PDF
103 - 109
O P Pryshchepa, A A Plechko, O V Svysiuk
PDF
109 - 116
H L Prokofiev
PDF
115-124
O V Khaliman
PDF
124 - 131
A V Horobets
PDF
131 - 140
D M Zaporozhska
PDF
140-148
I V Horobets
PDF
148-155
G Boangiu
155-159
O V Babenko, V A Lysohoria
159-166
S H Kachmarchyk, M I Sulima
166-170
L S Kozub, O V Drozdovska
PDF
170-174
M Y Kolesnyk, O S Predko
PDF
175 - 179
H I Sydoruk, A O Petii
PDF
180-184
S P Bybyk
PDF
185-192
I I Vakulyk, O V Shynkaruk, O M Bahatskaia
PDF
192-202
O M Krymets
PDF
202-208
T O Petrova
PDF
208-217
A V Polishchuk, K H Yakushko
PDF
217-221
K H Yakushko, A V Polishchuk
PDF
222-227
N A Olkhovska, A K Halik
PDF
228-234
N S Olkhovska, O O Koltsiova
PDF
234-240
O Y Balalaieva
PDF
240-246
I V Hrabovska, Y S Kharchenko
PDF
246-252
V S Maksymchuk, H I Sydoruk
PDF
252-257
O V Babenko, L Y Shevchuk
PDF
257-261