Том 12, № 1 (2021)

Міжнародний філологічний часопис

Зміст

Зміст

Зміст
 
PDF
4-6

Статті

S V Kharchenko
PDF
7-15
V D Shynkaruk
PDF
16-21
M P Bahan
PDF
22-29
M I Lychuk
PDF
30-35
T F Semashko
PDF
36-40
O O Zhyharieva
PDF
41-44
M G Goltsova, L V Chybis
45-48
O V Zakhutska
49-53
V S Donii
PDF
54-59
N S Styrnik
PDF
60-64
O I Nimizhan-Bodnaryuk
PDF
65-69
O V Artyomtsev
PDF
70-74
N V Bilous, S S Salnik
PDF
75-79
L S Diachuk, I V Dovzhenko
PDF
80-87
N S Olkhovska
PDF
88-92
O I Chaika
93-97
O Yu Balalaieva
PDF
98-101
O O Syrotina
PDF
102-107
Yu H Rozhkov
PDF
108-112
O M Tepla
PDF
113-116
L V Pavlichenko
117-120
I V Demchenko
PDF
121-125
Ye S Izhko
PDF
126-131
L O Sikorska, V A Loboda
PDF
132-136
K H Yakushko
137-140
S M Amelina
PDF
141-142