Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 12, № 3 (2021): Міжнародний філологічний часопис Передача стилістичних лексичних засобів англомовних слоганів українською мовою Анотація   PDF
H I Sydoruk, N Yu Tudoran
 
Том 11, № 4 (2020): Міжнародний філологічний часопис Перехід української мови з кирилиці на латинський алфавіт Анотація   PDF (English)
O S Polishchuk
 
Том 13, № 1 (2022): Міжнародний філологічний часопис Периферійні засоби перекладацької адаптації модальності в українських перекладах англійськомовних міжнародно-правових текстів Анотація   PDF (English)
Yu R Markova
 
№ 281 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281 Перифрази-фемінативи в сучасному публіцистично-політичному дискурсі: внутрішньо- й зовнішньосистемні зв’язки Анотація   PDF
M I Stepanenko
 
Том 11, № 1 (2020): Міжнародний філологічний часопис Перспективні напрями вивчення зоологічної номенклатури: лінгвокогнітивний вимір Анотація   PDF
V D Shynkaruk, S V Kharchenko
 
Том 12, № 1 (2021): Міжнародний філологічний часопис Польська мова дрібношляхетського села Слобідка Рахнівська на Поділлі Анотація   PDF (English)
O V Zakhutska
 
Том 12, № 2 (2021): Міжнародний філологічний часопис Полісемія у сучасній англійській термінології насособудування Анотація   PDF (English)
O A Lytvynko
 
№ 281 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281 Політична коректність в англійському та українському медіадискурсі Анотація   PDF
V V Tarasova
 
Том 12, № 2 (2021): Міжнародний філологічний часопис Політичний дискурс та його дослідження у зарубіжному мовознавстві Анотація   PDF
N V Bilous, K S Korchevska
 
№ 292 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №292 Поліфункціональність як прагматична характеристика епідейктичного дискурсу Анотація   PDF (English)
T A Pasternak
 
Том 11, № 3 (2020): Міжнародний філологічний часопис Поетика «Двійництва» у романі О. Грушиної «Черга» Анотація   PDF
O V Poddenezhna
 
Том 11, № 4 (2020): Міжнародний філологічний часопис Поетика кольоропозначень у мові пейзажу Олексія Довгого Анотація   PDF
O M Strokal
 
№ 272 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №272 Поетика хронотопу в оповіданні в. підмогильного «старець» Анотація   PDF
N L Pavliuk
 
Том 11, № 4 (2020): Міжнародний філологічний часопис Покращення когнітивного та творчого мислення через використання інноваційних педагогічних технологій у процесі професійної підготовки Анотація   PDF (English)
M I Lychuk, O M Nozhovnik
 
№ 257 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №257 Погляди та теорії Адама Сміта на категорію “основний капітал” Анотація   PDF
L V Shynkaruk
 
Том 10, № 1 (2019): Міжнародний філологічний часопис Попередні етапи термінологічної роботи з поняттями автоматики Анотація   PDF (English)
K H Yakushko
 
Том 11, № 4 (2020): Міжнародний філологічний часопис Помилконебезпечні явища на лексичному рівні в мережевих ЗМІ Анотація   PDF
O M Tepla
 
Том 12, № 2 (2021): Міжнародний філологічний часопис Помилконебезпечні явища в мережевих ЗМІ: морфологічний рівень Анотація   PDF
O M Tepla
 
Том 11, № 3 (2020): Міжнародний філологічний часопис Порушення орфографічних норм у медіатекстах (за матералами онлайн-видань «Українська Правда», «Доба») Анотація   PDF
O M Tepla
 
Том 12, № 3 (2021): Міжнародний філологічний часопис Порівняльний аналіз мов в галузі міжнародних відносин Анотація   PDF (English)
S B Khrystiuk, O O Shchuka
 
Том 12, № 4 (2021): Міжнародний філологічний часопис Постать Михайла Грушевського в історії української журналістики Анотація   PDF
T M Chumak
 
Том 11, № 1 (2020): Міжнародний філологічний часопис Постмодерн як маніпулятивна технологія в сучасній українській рекламі: мистецька домінанта Анотація   PDF (English)
I B Ivanova, O P Lysytska
 
Том 11, № 2 (2020): Міжнародний філологічний часопис Пошук психолінгвістичних образів технічних термінів на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням Анотація   PDF (English)
K H Yakushko, L V Berezova
 
№ 276 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №276 Практика втілення інтерактивних форм навчання у поетапному формуванні іншомовної ділової комунікативної компетентності майбутніх менеджерів Анотація   PDF
S H Kachmarchyk
 
№ 281 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281 Практична спрямованість термінологічного аналізу поняття «switch» на занятті з англійської мови за професійним спрямуванням Анотація   PDF
K H Yakushko, L V Berezova
 
226 - 250 з 484 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>