Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 281 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281 Mонопредикативні вербальні синонімічні структури з ініціальним, медіальним та фінальним еліпсисом (на матеріалі сучасної французької художньої прози) Анотація   PDF
A V Lepetiukha
 
№ 281 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281 Mоніторинг зелених насаджень і реєстр назв дерев та кущів: проблемні питання опису Анотація
I I Vakulyk, O V Shynkaruk
 
№ 263 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №263 Mовно-дидактичні основи навчання німецької мови Анотація   PDF
V S Maksymchuk
 
№ 257 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №257 Mоделі формування маскулінної ідентичності у франкових творах про дітей Анотація   PDF
К М Shmeha
 
№ 263 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №263 Mотиваційне і словотвірне вираження суфіксації відіменних дієслівних одиниць в східнослов’янських пам’ятках XIV – XIVII ст. Анотація   PDF
H V Kocherha
 
№ 272 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №272 Mіжмовні омоніми як об’єкт лінгвістичного дослідження та перекладацькі прийоми їх вирішення Анотація   PDF
H I Sydoruk, N А Shostak
 
Том 10, № 2 (2019): Міжнародний філологічний часопис Oсобливості організації вивчення першокурсниками англійської мови за агрономічним професійним спрямуванням Анотація   PDF (English)
K H Yakushko
 
№ 292 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №292 Oсобливості вживання мовних засобів вираження вибачень в англійській та українській мовах Анотація   PDF (English)
S H Kachmarchyk, M I Sulima
 
Том 10, № 1 (2019): Міжнародний філологічний часопис Oсобливості перекладу англійської термінологічної лексики в галузі економіки Анотація   PDF (English)
S B Khrystiuk
 
№ 276 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №276 Oсобливості перекладу англійських фразеологізмів Анотація   PDF
N V Bilous
 
Том 10, № 2 (2019): Міжнародний філологічний часопис Oсобливості перекладу німецькомовних термінів сфери аграрного менеджменту Анотація   PDF
N V Bilous
 
№ 292 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №292 Oсобливості перекладу німецьких аграрних термінів українською мовою Анотація   PDF
M Y Kolesnyk, O S Predko
 
№ 281 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281 Oсобливості перекладу німецьких термінів аграрної галузі Анотація   PDF
N V Bilous, I V Khachpanova
 
Том 10, № 2 (2019): Міжнародний філологічний часопис Oсобливості перекладу виражальних засобів англомовних рекламних матеріалів Анотація   PDF
H I Sydoruk, K S Dyachuk
 
№ 263 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №263 Oсобливості використання експресивних засобів у англомовних текстах малої форми Анотація   PDF
L S Kozub, Yu M Dmytrenko
 
Том 10, № 2 (2019): Міжнародний філологічний часопис Oсобливості дослідження гендеру у сучасній лінгвістиці Анотація   PDF (English)
N M Kostrytsia, T V Bodnarchuk, G V Fomina
 
№ 263 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №263 Oсобливості дипломатичного мовлення як різновиду офіційно-ділового стилю Анотація   PDF
S B Khrystiuk
 
№ 257 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №257 Oсобливості словотвірних категорій суб’єктивної оцінки Анотація   PDF
V D Shynkaruk
 
№ 292 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №292 Oсобливості співзвучності загальновживаних іменників з абревіатурами технічних термінів Анотація   PDF
K H Yakushko, A V Polishchuk
 
№ 292 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №292 Oсобливість омонімічності загальновживаних дієслів абревіатурам технічних термінів Анотація   PDF
A V Polishchuk, K H Yakushko
 
№ 292 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №292 Oсновні підходи до визначення поняття метакомунікації в лінгвістиці Анотація   PDF (English)
I V Grabovska
 
№ 292 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №292 Oфіційно-діловий стиль: термінологічна субпарадигма енциклопедії української лінгвостилістики Анотація   PDF
S P Bybyk
 
№ 263 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №263 Pеклама в масовій свідомості українського суспільства Анотація   PDF
L A Diadechko
 
№ 263 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №263 Pепрезентація ідіоматичності в перекладах фразеологізмів Анотація   PDF
Y H Stezhko
 
Том 10, № 2 (2019): Міжнародний філологічний часопис Pоль просодичних засобів у реалізації прагматичного ефекту Анотація   PDF (English)
L S Kozub
 
51 - 75 з 484 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>