Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 263 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №263 Моделі національної історії у романістиці німецьких письменниць 1990 2000 рр. Анотація   PDF
Т А Kyrylova
 
№ 272 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №272 Морально-етичні орієнтири і завдання журналістики: служити суспільству правдою Анотація   PDF
V V Chekaliuk
 
№ 292 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №292 Морфологічна категорія особи у світлі міжчастиномовної взаємодії Анотація   PDF
N Y Yasakova
 
№ 248 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №248 Михайло Грушевський – центральна постать в українській політико-правовій думці кінця хіх–першої третини хх ст. Анотація   PDF
O V Shynkaruk
 
№ 248 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №248 Об’єктні та суб’єктні інфінітиви в ролі додатка Анотація   PDF
N F Grozian
 
№ 292 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №292 Одоративна лексика в романі люко дашвар «ініціація»: семантико-прагматичний аспект Анотація   PDF
Y V Pozdran, N L Franchuk
 
№ 292 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №292 Особливості вербалізації концепту україна в мовомисленні сучасної української молоді Анотація   PDF
O P Pryshchepa, A A Plechko, O V Svysiuk
 
№ 276 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №276 Особливості перекладу евфемізмів в діловій мові (на прикладі англійської і української мов) Анотація   PDF
I Y Rozhon, L V Klymenko
 
№ 248 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №248 Особливості перекладу німецьких текстів аграрного спрямування в аспекті перекладацьких трансформацій Анотація   PDF
L V Zhukova, M Y Zaitseva
 
№ 10(3) (2019): Міжнародний філологічний часопис Особливості перехідних мд-структур із з’ясувальними відношеннями Анотація   PDF
V D Shynkaruk
 
№ 292 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №292 Особливості видових протиставлень імперативних форм для вираження аксіологічних відтінків значень Анотація   PDF
O V Khaliman
 
№ 263 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №263 Особливості Перекладу Міжмовних Термінологічних Омонімів Анотація   PDF
S V Kharchenko, Yu i Marko
 
№ 10(2) (2019): Міжнародний філологічний часопис Особливості семантичних різновидів предикатів кількості в латинській мові Анотація   PDF
V D Shynkaruk
 
№ 272 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №272 Особенности автобиографизма в «Мon Рortrait» Ж.-Ж. Руссо Анотація   PDF
Ye К Kovaliova
 
№ 281 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281 Основні види самостійної роботи студентів немовних факультетів Анотація   PDF
N V Yaremenko
 
№ 248 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №248 Оцінний компонент в лексичному значенні слова Анотація   PDF
V D Shynkaruk
 
№ 272 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №272 Пoліcемія технічних термінів при вивченні англійcькoї мoви Анотація   PDF
А V Naidionova
 
№ 248 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №248 Педагогічна концептосфера Івана Франка: історія вивчення і стан рецепції Анотація   PDF
V I Mykytiuk
 
№ 257 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №257 Переклад німецьких композитів у аграрному дискурсі Анотація   PDF
S M Amelina
 
№ 272 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №272 Переклад німецьких інфінітивних конструкцій у аграрній підмові Анотація   PDF
S M Amelina, Т S Kryvoshei
 
№ 257 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №257 Перекладацькі прийоми при перекладі директивних текстів (на матеріалі інструкцій з експлуатації обладнання) Анотація   PDF
N S Olkhovska, U D Babych
 
№ 263 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №263 Перекладацькі трансформації у сільськогосподарських текстах (на матеріалі німецько-українських перекладів) Анотація   PDF
N V Bilous, M Yu Zaitseva
 
№ 281 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281 Перифрази-фемінативи в сучасному публіцистично-політичному дискурсі: внутрішньо- й зовнішньосистемні зв’язки Анотація   PDF
M I Stepanenko
 
№ 281 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281 Політична коректність в англійському та українському медіадискурсі Анотація   PDF
V V Tarasova
 
№ 292 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №292 Поліфункціональність як прагматична характеристика епідейктичного дискурсу Анотація   PDF (English)
T A Pasternak
 
126 - 150 з 265 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>