Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 248 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №248 Особливості перекладу німецьких текстів аграрного спрямування в аспекті перекладацьких трансформацій Анотація   PDF
L V Zhukova, M Y Zaitseva
 
№ 292 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №292 Особливості видових протиставлень імперативних форм для вираження аксіологічних відтінків значень Анотація   PDF
O V Khaliman
 
№ 263 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №263 Особливості Перекладу Міжмовних Термінологічних Омонімів Анотація   PDF
S V Kharchenko, Yu i Marko
 
№ 10(2) (2019): Міжнародний філологічний часопис Особливості семантичних різновидів предикатів кількості в латинській мові Анотація   PDF
V D Shynkaruk
 
№ 272 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №272 Особенности автобиографизма в «Мon Рortrait» Ж.-Ж. Руссо Анотація   PDF
Ye К Kovaliova
 
№ 281 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281 Основні види самостійної роботи студентів немовних факультетів Анотація   PDF
N V Yaremenko
 
№ 248 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №248 Оцінний компонент в лексичному значенні слова Анотація   PDF
V D Shynkaruk
 
№ 272 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №272 Пoліcемія технічних термінів при вивченні англійcькoї мoви Анотація   PDF
А V Naidionova
 
№ 248 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №248 Педагогічна концептосфера Івана Франка: історія вивчення і стан рецепції Анотація   PDF
V I Mykytiuk
 
№ 257 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №257 Переклад німецьких композитів у аграрному дискурсі Анотація   PDF
S M Amelina
 
№ 272 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №272 Переклад німецьких інфінітивних конструкцій у аграрній підмові Анотація   PDF
S M Amelina, Т S Kryvoshei
 
№ 257 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №257 Перекладацькі прийоми при перекладі директивних текстів (на матеріалі інструкцій з експлуатації обладнання) Анотація   PDF
N S Olkhovska, U D Babych
 
№ 263 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №263 Перекладацькі трансформації у сільськогосподарських текстах (на матеріалі німецько-українських перекладів) Анотація   PDF
N V Bilous, M Yu Zaitseva
 
№ 281 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281 Перифрази-фемінативи в сучасному публіцистично-політичному дискурсі: внутрішньо- й зовнішньосистемні зв’язки Анотація   PDF
M I Stepanenko
 
№ 281 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281 Політична коректність в англійському та українському медіадискурсі Анотація   PDF
V V Tarasova
 
№ 292 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №292 Поліфункціональність як прагматична характеристика епідейктичного дискурсу Анотація   PDF (English)
T A Pasternak
 
№ 272 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №272 Поетика хронотопу в оповіданні в. підмогильного «старець» Анотація   PDF
N L Pavliuk
 
№ 257 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №257 Погляди та теорії Адама Сміта на категорію “основний капітал” Анотація   PDF
L V Shynkaruk
 
№ 10(1) (2019): Міжнародний філологічний часопис Попередні етапи термінологічної роботи з поняттями автоматики Анотація   PDF (English)
K H Yakushko
 
№ 276 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №276 Практика втілення інтерактивних форм навчання у поетапному формуванні іншомовної ділової комунікативної компетентності майбутніх менеджерів Анотація   PDF
S H Kachmarchyk
 
№ 281 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281 Практична спрямованість термінологічного аналізу поняття «switch» на занятті з англійської мови за професійним спрямуванням Анотація   PDF
K H Yakushko, L V Berezova
 
№ 263 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №263 Правова термінологія і проблеми її упорядкування Анотація   PDF
S O Shestakova
 
№ 276 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №276 Прагматико-комунікативний аналіз аграрного дискурсу Анотація   PDF
N S Olkhovska, O I Kukhar
 
№ 276 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №276 Про проблему передачі звучання англійської лексики в перекладі Анотація   PDF
M E Lulko, V I Shvydun
 
№ 272 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №272 Про відбір змісту навчання та методику викладання декламаційного стилю за допомогою казок з використанням мультимедійних засобів Анотація   PDF
B I Rubinska
 
126 - 150 з 249 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>