Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 12, № 3 (2021): Міжнародний філологічний часопис Категорія діалогічності в тексті: комунікативно-прагматичний аспект Анотація   PDF
T A Yeshchenko
 
Том 11, № 3 (2020): Міжнародний філологічний часопис Категорія самопрезентації в курсі української мови як іноземної Анотація   PDF
O M Trumko
 
Том 11, № 4 (2020): Міжнародний філологічний часопис Класифікація англійської біотехнологічної термінології за тематичними групами Анотація   PDF
O O Syrotina, O S Syrotin
 
№ 257 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №257 Класифікація лексем на позначення осіб (на матеріалі «зведеного словничка пояснення слів з видань творів Івана Франка») Анотація   PDF
L I Lonska
 
Том 12, № 2 (2021): Міжнародний філологічний часопис Класифікації електронних словників Анотація   PDF
O Yu Balalaieva
 
Том 12, № 1 (2021): Міжнародний філологічний часопис Конотативний простір сучасної української дитячої поезії Анотація   PDF
M P Bahan
 
Том 11, № 2 (2020): Міжнародний філологічний часопис Конвенційні імплікатури в англомовному художньому дискурсі: тригери і процес інференції Анотація   PDF (English)
A B Pozhar
 
Том 11, № 3 (2020): Міжнародний філологічний часопис Конструкція як одиниця лінгвістичного аналізу: від традиційної лінгвістики до граматики конструкцій Анотація   PDF
V V Zhukovska
 
Том 11, № 1 (2020): Міжнародний філологічний часопис Контроль навчальних здобутків студентів немовних факультетів під час вивчення англійської мови Анотація   PDF
N V Yaremenko
 
Том 12, № 1 (2021): Міжнародний філологічний часопис Концептуальні категорії термінів на позначення хвороб тварин в англійській мові Анотація   PDF
Yu H Rozhkov
 
Том 13, № 1 (2022): Міжнародний філологічний часопис Когнітивний підхід до процесу перекладу та переробки лексичної інформації: сучасні підходи, виклики і перспективи Анотація   PDF
V D Borshchovetska
 
Том 12, № 3 (2021): Міжнародний філологічний часопис Когнітивний стиль перекладача: «модернізація» vs. «історизація» часово віддаленого першотвору (на матеріалі українських ретрансляцій трагедій у. Шекспіра) Анотація   PDF
Ya V Boiko
 
Том 10, № 3 (2019): Міжнародний філологічний часопис Комунікативна професіограма менеджера з позиції ділової комунікації Анотація   PDF
N A Rudnytska, K V Kovtun
 
Том 11, № 2 (2020): Міжнародний філологічний часопис Комунікативні стратегії в опануванні мов для особливих цілей Анотація   PDF (English)
O I Chaika
 
Том 11, № 1 (2020): Міжнародний філологічний часопис Комунікативні стратегії у міжкультурному бізнес-просторі Анотація   PDF (English)
O I Chaika
 
Том 12, № 3 (2021): Міжнародний філологічний часопис Код у контексті лексикографічної фіксації термінів Анотація   PDF
I I Vakulyk
 
Том 12, № 1 (2021): Міжнародний філологічний часопис Коронавірусні неологізми в англійській та українській мовах Анотація   PDF (English)
M G Goltsova, L V Chybis
 
№ 257 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №257 Культура мови ‒ ортологія ‒ нормативістика Анотація   PDF
S V Kharchenko
 
Том 12, № 4 (2021): Міжнародний філологічний часопис Малий рекламний текст: структурна та змістова специфіка Анотація   PDF
M I Lychuk, T L Khomutovska
 
Том 12, № 3 (2021): Міжнародний філологічний часопис Маркери-ідентифікатори англомовного міжнародно-правового дискурсу Анотація   PDF
M I Lychuk
 
Том 12, № 3 (2021): Міжнародний філологічний часопис Метафорична термінологія на позначення гомеопатичної сировини: зіставний і перекладацький аспект (на матеріалі української і англійської мов) Анотація   PDF
O O Kurbal-Hranovska
 
Том 11, № 1 (2020): Міжнародний філологічний часопис Метонімічні транспозиції у термінологічному полі «хвороби тварин» Анотація   PDF
Yu H Rozhkov
 
№ 281 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281 Методологічні засади дослідження односкладних підметових речень Анотація   PDF
N L Vitruk
 
№ 276 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №276 Методика лінгвістичного описування назв зелених насаджень * Анотація   PDF
V D Shynkaruk, S V Kharchenko
 
Том 10, № 3 (2019): Міжнародний філологічний часопис Методика навчання англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення майбутніх технологів із агрономії Анотація   PDF (English)
I V Grabovska
 
151 - 175 з 484 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>