Історія журналу

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних закладів Міністерства агропромислового комплексу України та науково-дослідних інститутів НААН України.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» заснований y 1997 році і виходить 2-3 рази на рік. Серії збірника, як окремі видання, сформовані та офіційно зареєстровані з 2010 року.

Серії збірника наукових праць «Науковий вісник НУБіП України»:

1.Біологія, біотехнологія, екологія.

2. Агрономія.

3. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

4. Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва.

5. Лісівництво і декоративне садівництво.

6. Техніка та енергетика АПК.

7. Право.

8. Педагогіка, психологія, філософія.

9. Філологічні науки.

10. Гуманітарні студії.

11. Економіка, аграрний менеджмент, бізнес.

Мови видання – українська, російська, англійська.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» входить до переліку фахових видань України, затверджених МОН України.

Збірник наукових праць входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 528 (сільськогосподарські, ветеринарні, біологічні, біологічні (лісове господарство), юридичні, педагогічні, економічні науки), від 13.07.2015 № 747 (технічні науки).

Редакційна колегія

 1. Ніколаєнко Станіслав Миколайович (відповідальний редактор), доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, НУБіП України;
 2. Ібатуллін Ільдус Ібатуллович (заступник відповідального редактора), доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, НУБіП України;
 3. Сторожук Світлана Володимирівна (заступник відповідального редактора), доктор філософських наук, доцент, НУБіП України;
 4. Кирилюк Вікторія Іванівна (відповідальний секретар), кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник, НУБіП України;
 5. Горбатюк Тарас Віталійович (відповідальний секретар), кандидат філософських наук, доцент, НУБіП України;
 6. Андрущенко Тетяна Іванівна, доктор філософських наук, професор, НУБіП України;
 7. Восінський Цезар, доктор гуманітарних наук, професор (за згодою);
 8. Гардашук Тетяна Василівна, доктор філософських наук, старший науковий співробітник (за згодою);
 9. Калуга Володимир Федорович, доктор філософських наук, доцент, НУБіП України;
 10. Кисельов Микола Миколайович, доктор філософських наук, професор (за згодою);
 11. Кудін Андрій В’ячеславович, кандидат філософських наук, доцент, НУБіП України;
 12. Лук’янець Валентин Сергійович, доктор філософських наук, професор (за згодою);
 13. Майданюк Ірина Зіновіївна, доктор філософських наук, доцент, НУБіП України;
 14. Максюта Микола Єгорович, доктор філософських наук, професор, НУБіП України;
 15. Павлова Олена Юріївна, доктор філософських наук, професор (за згодою);
 16. Харьковченко Євгеній Анатолійович, доктор філософських наук, професор (за згодою);
 17. Чекаль Леонід Андрійович, кандидат філософських наук, професор, НУБіП України;
 18. Шинкарук Василь Дмитрович, доктор філологічних наук, професор, НУБіП України;
 19. Ярошенко Алла Олександрівна, доктор філософських наук, професор (за згодою);
 20. Ятченко Володимир Феодосійович, доктор філософських наук, професор, НУБіП України.

 

Затверджено Вченою радою НУБіП України протокол № 8 від 27.03.2015 р.

НАКАЗ №537 від 6.05.2015 р.

Відповідальний секретар – Горбатюк Тарас Віталійович

Тел.: (067)950-59-28

E-mail: tarastn@ukr.net

Мова видання: українська, російська, англійська.