Проблеми позанаукового знання в міждисциплінарних дослідженняхДмитро Іванович Чорноморденко

Анотація


Стаття присвячена аналізу ролі позанаукових знань у сучасних наукових практиках, котрі характеризуються як міждисциплінарні, головною ознакою яких є  комплексність та динамічність. Автор пропонує визначати методологічну роль позанаукових знань із  точки зору їх впливу на вибір наукової парадигми, структури міждисциплінарного проекту дослідження, його методології. Кожен із науковців, будучи носієм специфічного та обмеженого набору дисциплінарних  компетентностей, в той же час є носієм деякого світогляду, у якому позанаукові та ненаукові знання будуть необхідними складовими. Також розглядаються основні відмінності між такими поняттями як «наукове знання» (таке, що відповідає критеріям відповідної науки, є несуперечливим, достовірним тощо), «ненаукове знання» (котре не може задовільнити вимоги що висуваються до наукового, тому є альтернативним до нього, такі як мистецтво, релігія, ідеологія тощо) та
«позанаукове знання» (результати епістемологічних практик, що не можуть бути включені до науки, такі як переконання, вірування, забобони тощо). На думку автора, міждисциплінарні дослідження потребують врахування не лише наукових параметрів, таких як методологія, критерії оцінки знань, а і специфіки ненаукового та позанаукового знання носіїв наукової раціональності, адже вони відіграють суттєву роль у виборі та спрямуванні дослідницьких проектів та практик.


Повний текст:

PDF

Посилання


Chornomordenko, D. I. (2015) DinamIchna mIzhdistsiplInarnIst yak forma naukovih zv’yazkIv u suchasnih ekologIchnih doslIdzhennyah [Dynamic interdisciplinarity as a form of scientific relations in modern environmental researchs Scientific Herald Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. Series: Philosophy, 754-755, 34-39.

Chornomordenko, D. I. (2017) MetodologIya dinamIchnoYi mIzhdistsiplInarnostI v suchasnomu fIlosofskomu diskursI [Methodologycal Aspects of Innovative Development in Modern Science]. Scientific Herald Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. Series: Philosophy, 780, 27-31.

Chornomordenko, D. I. (2018) Rol naukovtsya u mIzhdistsiplInarnih doslIdzhennyah: metodologIchniy aspekt [The role of the scientist in interdisciplinary research: the methodological aspect]. Scientific journal of NULES of Ukraine. Series: Liberal arts, 280, 221-226.

Chornomordenko D. I. (2015) Suchasna ekologIya I transdistsiplInarna metodologIya doslIdzhennya [Modern ecology and transdisciplinary research methodology]. Hileya: naukovyy visnyk, 97 (6), 247-252.

Chornomordenko I. V. (2005) Problema Isnuvannya znannya za mezhami nauki [The problem of the existence of knowledge outside of science]. Kyiv, Ukraine: KNUBA, 306.

Chornomordenko I. V. (2009) Pozanaukovi znannya I kulturotvorchiy protses [Nonscientific knowledge and cultural process]. Kyiv, Ukraine: KNUBA, 360.

Bammer G. (2013) Disciplining Interdisciplinarity Integration and Implementation Sciences for Researching Complex Real-World Problems. Canberra, Australia: ANU E Press, 468.

Leavy P. (2011) Essentials of Transdisciplinary Research: Using Problem-Centered Methodologies. Walnut Creek, USA: Left Coast Press, Inc., 167.

Hilde Tobi, Jarl K. (2018). Kampen Research design: the methodology for interdisciplinary research framework. Quality & Quantity. 52(3): 1209-1225.

Network for Transdisciplinary Research Available at:

http://www.transdisciplinarity.ch/en/td-net/Ueber-td-net.html

Park Michael Alan (1986) Science, Nonscience, and Neither Creation. Evolution Journal, 18: 35-38.

Peña, L. The Boundary between Scientific and Non-scientific Knowledge Available at: http://digital.csic.es/bitstream/10261/16895/1/boundary.pdf.

Pohl Ch., Hirsch Hadorn G. (2007) Principles for Designing Transdisciplinary Research München, Deutschland: Oekom, 124.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.