Формування національної ідентичності через призму історичної пам'ятіІнна Миколаївна Савицька

Анотація


Висвітлено роль історичної пам'яті в утвердженні ідентичності
нації. Проаналізовано проблеми української національної ідентичності, процесу ідентифікації та шляхів його дослідження. Приділено увагу про,лемі історичного досвіду національної пам'яті, стратегій нарації української нації на сучасному етапі.


Повний текст:

PDF

Посилання


Козловець М. А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації : монографія / М. А. Козловець. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 558 с.

Нагорна Л. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії / Л. Нагорна. – К., ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 328 с.

Подольський А. Українське суспільство і пам’ять про Голокост: спроби аналізу деяких аспектів / А. Подольський // Голокост і сучасність. – 2008. – № 1 (5).– С. 47–59.

Подольський А. Пам'ять, яка вона? [Електронний ресурс] / А. Подольський. – Режим доступу : http://historians.in.ua//index.php/istoriya-i-pamyat

Портнов А. Україна у Другій світовій війні: формування національної пам’яті українського народу // Україна і український народ у Другій світовій війні : дискусії / А. Портнов. – 2009. – Вип. 3. – 67 с.

Сміт Е. Національна ідентичність / Е. Сміт. – К. : Основи, 1994. – 224 с.

Яковенко Н. М. Нова доба – нові підручники. Про потребу дискусії над підручниками з історії України [Електронний ресурс] / Н. М. Яковенко. – Режим доступу : // http: //www. novadoba. org.ua/data/ metod/ yakovenko.rtf

Ясперс К. ?стоки истории и её цель / К. Ясперс // Смысл и назначение истории. – М. : ?зд-во полит. лит-ры, 1991. – 527 с.

Ящук Т. І. Історична пам’ять як чинник трансформації національної ідентичності в пострадянській Україні / Т. І. Ящук // Філософські проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць. – К., 2009. – 500 c.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.