Філософсько-освітні підходи до реалізації фахової компетентності особистості в системі вищої освіти як співвідношення «особистість – інформація – знання»Вадим Іванович Мудрак

Анотація


Проаналізовано сучасні підходи до співвідношення «особистість – інформація – знання» на теренах вищої освіти, які розгортаються як інформаційне забезпечення фахової компетентності в системі останньої. Цей процес базується на філософсько-освітніх підходах до мобільного інформаційно-пізнавального забезпечення фахової компетентності особистості.


Повний текст:

PDF

Посилання


Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации / Р. Ф. Абдеев. – М. : Владос, 1994. – 336 с.

Андрущенко В. П. Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть : досвід соціально-філософського аналізу В. П. Андрущенко. – К. : Атлант ЮеМСі, 2006. – 498 с.

Белл. Д. Грядущее постиндустриальное общество : опыт социального прогнозирования / Даниел Белл [пер. с англ.] ; ред. и вступ. статья В. Л. ?ноземцева. – М. : Наука, 1989. – 345 с.

Гусинский Э. Н. Введение в философию образования : учеб. пособ. / Э. Н. Гусинский, Ю. ?. Турчанинова. – М. : Логос, 2001. – 234 с.

Забродська Л. М. Інформатизація закладу освіти: управлінський аспект / Л. М. Забродська. – Х. : Основа, 2003. – 240 с.

Інтеграція вищої освіти України в європейську систему : зб. наук. праць : за матеріалами Міжнародної науково-методологічної конференції «Інтеграція вищої освіти України в європейську систему», Дніпропетровськ, 05 травня 2001 р. / Н. Є. Бойцун (ред.) ; Міжнародний фонд "Відродження". – Дніпропетровськ : Арт-

Прес, 2001. – 108 с.

Кастельс М. ?нформационная эпоха. Экономика, общество и культура / М. Кастельс. – М. : ?нтер-Пресс, 2000. – 345 с.

Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління : навч. посіб. / С. П. Кулицький. – К. : МАУП, 2002. – 224 с.

Навроцький О. І. Вища школа України в умовах трансформації суспільства / О. І. Навроцький. – Х. : Основа, 2000. – 240 с.

Урсул А. Д. Модель ноосферно-опережающего образования ІІІ-го тысячелетия / А. Д. Урсул // Сб. тезисов и материалов ІІІ-го Международного симпозиума «Открытое общество и устойчивое развитие». – Т.VІІ. – Зеленоград,

– 456 с.

Фініков Т. В. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна / Т. В. Фініков // Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, Інститут економіки та права «КРОК». – К. : Таксол, 2002. – 176 с.

Яблонський В. А. Вища освіта України на рубежі тисячоліть: проблеми глобалізації та інтернаціоналізації / В. А. Яблонський. – К., 1998. – 278 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.