Філософсько-освітні концепції кінця ХІХ - початку ХХ століттяТетяна Вікторівна Данилова

Анотація


Здійснено спробу частково проаналізувати основні філософські концепції освіти кінця XIX – першої половини XX століття.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дильтей В. Введение в науки о духе / В. Дильтей ; пер. с нем. под ред. B. C. Малахова. – М. : Дом интеллектуальной книги, 2000. – С. 270–730. – (Собр. соч. в 6 т. / В. Дильтей ; Т. 1 ; под ред. A. B. Михайлова и Н. С. Плотникова).

Джуринский А. Н. ?стория зарубежной педагогики : учеб. пособие [Электронный ресурс] / А. Н. Джуринский. – М. : ФОРУМ – ?НФРА – М, 1998. – Режим доступа : http://rudocs.exdat.com/docs/index-30842.html

?стория социальной педагогики : хрестоматия-учеб. : учеб. пособие ; под. ред. М. А. Галагузовой. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 544 с.

Мейман Э. Лекции по экспериментальной педагогике / Э. Мейман ; пер. с нем. под ред. прив.-доц. Н. В. Виноградова. – М. : ?здание Т-ва «Мир», 1911. – 302 с.

Наторп П. Социальная педагогика. Теория воспитания воли на основе общности / П. Наторп ; пер. А. А. Громбаха с 3-го доп. нем. изд-я. – СПб., 1911. – XXVI. – 360 с.

Alexander J.C. Durkheimian Sociology Cultural Studies / J. Alexander. – Cambridge University Press, 1990. – 227 р.

Dewey J. The School and Society / J. Dewey. – Cosimo Classics, 2008. – 140 p.

Durkheim E. Moral education / E. Durkheim. – Courier Dover Publications, 2002. – 287 p.

Pearcey N. The Evolving Child: John Dewey’s Impact on Modern Education. Part 2 [Електронний ресурс] / N. Pearcey. – Режим доступу : http://www.creationmoments.com/resources/articles/

education/educationtextbooks/evolving-child

-john-deweys-impact-modern-education--0

Thinking Outside of the Box: 100 Years of Educational Psychology at TC [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tc.columbia.edu/news.htm?articleId=4530


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.