Етико-філософські виміри феномена дружбиВалентина Павлівна Культенко, І. В. Коркач, І. М. Дідик

Анотація


Здійснено філософське осмислення феномена дружби, який можна розглядати і як глибинну внутрішню потребу людини, і як фактор самоідентифікації особи, і як шлях соціалізації індивіда. Через дружбу людина навчається толерантності, виробляє навички ведення діалогу, розуміння іншого. Адже, по суті, дружба є включенням іншого у свій життєвий світ. Це явище викликало увагу й цікавість у багатьох філософів у різні періоди історії філософії, що вкотре засвідчує його важливість та актуальність для людини.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аристотель. Никомахова этика. / Аристотель. – М. : ЭКСМО-Пресс, 1997. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : URL:http://www.lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/ nikomah.txt

Гельвеций К. Об уме / К. Гельвеций // Соч. : в 2 т. – М., 1973. – С. 148–154.

Мовчан В. С. Етика : навч. посіб. / В. С. Мовчан. – К. : Знання, 2007. – 483 c.

?вин А. А. Философия любви / А. А. ?вин. – М., 1990. – 605 с.

Кон ?. С. Дружба : этико-психологический очерк / ?. С. Кон. – 3-е изд. – М. : Политиздат, 1989. – 350 с.

Льюис К. С. Любовь, страдание, надежда : притчи, трактаты / К. С. Льюис. – М., 1992.

Філософія життя [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lifephilosophyyy.blogspot.com/

Цитати великих людей про дружбу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL:http://tsitaty.blogspot.com/2011/07/

Цитати відомих людей. Артур Шопенгауер [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL:http://balachky.org/people/artur-shopengauer/q/2114

Шмерлина ?. Дружба как духовная и социальная реальность / ?. Шмерлина // Социальная реальность. – 2006. – № 6.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.