Українська ідентичність як світоглядний конструкт

Наталія Юріївнна Кривда

Анотація


Головною передумовою консолідації українського соціуму має стати розбудова громадянського суспільства, яке знівелює значення лінійних етнічних наративів, поставивши на їх місце розлогу сітку колективних ідентичностей, з розлогою сіткою конфліктних вузлів та розшаруванням суспільних інтересів, за якими не можливо буде виділити єдиної групової лінії розриву інтересів та відповідно здійснити ескалації конфлікту. На тлі такої мережевої сітки та у підсумку діалогу центру з регіонами (і навпаки) та етнокультурними спільнотами може постати сучасна українська ідентичність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bohomolets, O. V. (2017). Ukrainska domashnia ikona [Ukrainian Home Icon]. Kyiv: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 520.

Bochkovskyi, O. Vstup do natsiolohii. […]. Available at: http://www.ukrstor.com/ukrstor/natiologia07.html.

Broyi, Dzh. (2002). Podhodyi k issledovaniyu natsionalizma [Approaches to the study of nationalism]. Natsii i natsionalizm, Praksis, 201-235.

Brubeiker, R. (2000). Hromadianska ta etnichna natsii u Frantsii ta Nimechchyni [Civic and Ethnic Nation in France and Germany]. Natsionalizm, Smoloskyp, 311-316.

Vasylenko, V. (2009). Holodomor 1932–1933 rokiv v Ukraini yak zlochyn henotsydu. Pravova otsinka [Holodomor of 1932-1933 in Ukraine as a crime of genocide. Legal assessment]. Kyiv: Vydavnytstvo imeni Oleny Telihy, 48.

Gellner, E. (2002). Prishestvie natsionalizma. Mifyi natsii i klassa [Coming of nationalism. Myths of the nation and class]. Natsii i natsionalizm, Praksis, 146-200.

Hyrych, I. Znakova stattia Omeliana Pritsaka [Significant article by Omelyan Pritsak]. Available at: http://www.i-hyrych.name/Hrushevsky/Pricak.html# Anchor21.

Hrabovych, H. (1997). Do istorii ukrainskoi literatury. Doslidzhennia, ese, polemika [To the history of Ukrainian literature. Research, essay, polemics]. Kiev: Osnovy, 604.

Kant, I. Antropologiya s pragmaticheskoy tochki zreniya [Anthropology from a pragmatic point of view]. Available at: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000507/.

Kozer, L. (2000). Funktsii sotsialnogo konflikta [Functions of social conflict]. Moskow: Ideya-Press, Dom intellektualnoy knigi, 208.

Kravchenko, B. (2011) Ponevolennia istoriieiu: radianska Ukraina v suchasnii istoriohrafii [Conviction of History: Soviet Ukraine in Modern Historiography], Ukraine, Empire, Russia. Selection of an article on contemporary histories and history, a magazine "Criticism", 455-528.

Kryvda, N. (2017). Ikona yak odyn iz chynnykiv formuvannia ukrainskoi etnichnoi identychnosti [An icon as one of the factors for the formation of Ukrainian ethnic identity]. Cherkasy University Bulletin: Philosophy, 267.

Lanhevishe, D. (2008). Natsiia, natsionalizm, natsionalna derzhava v Nimechchyni i v Yevropi [Nation, nationalism, national state in Germany and in Europe], «K.I.S.», 240.

Lysiak-Rudnytskyi, I. (1994). Napriamy ukrainskoi politychnoi dumky [Areas of Ukrainian political thought]. Historical essays. Kiev: Osnovy, 59-89.

Lysiak-Rudnytskyi, I. (1994). Radianska Ukraina z istorychnoi perspektyvy [Soviet Ukraine from a Historical Perspective]. Historical essays. Kyiv: Osnovy, 457-469.

Lysiak-Rudnytskyi, I. (1994). Ukrainskyi natsionalnyi rukh naperedodni pershoi svitovoi viiny [Ukrainian national movement on the eve of the First World War]/ Historical essays. Kiev: Osnovy, 471-485.

Lysiak-Rudnytskyi, I. (1994). Formuvannia ukrainskoho narodu ta natsii (metodolohichni zauvahy [Formation of the Ukrainian people and nation (methodological observations)]. Historical essays. Kyiv: Osnovy, 11-40.

Lukina, A. (2004). Sotsiokulturnyie tehnologii formirovaniya natsionalnoy identichnosti: Istoriko-metodologicheskiy aspekt [Sociocultural technologies for the formation of national identity: the historical and methodological aspect]. Ekaterinburg, 150.

Maineke, F. (2000). Zahalnyi pohliad na natsiiu, natsionalnu derzhavu ta kosmopolityzm [A general view of the nation, national state and cosmopolitanism]. Natsionalizm, Smoloskyp, 264-272.

Mikhnovskyi, M. Samostiina Ukraina [Independent Ukraine]. Available at: http://uk.wikisource.org/wiki/.

Nahorna, L. P. (2008). Rehionalna identychnist: ukrainskyi kontekst [Regional Identity: Ukrainian Context], IPiEND imeni I.F.Kurasa NAN Ukrainy, 405.

Nikolaiets, Yu. (2013), Demohrafichni protsesy v Donbasi u 20–30-kh rokakh KhKh st. [Demographic processes in the Donbas in the 20-30's of the XX century.]. Ukraine-Europe-World. International collection of scientific works, History, international relations, 12, 23-32.

Ohiienko, I. (1942). Ukrainska tserkva: Narysy z istorii Ukrainskoi Pravoslavnoi Tserkvy [Ukrainian Church: Essays on the history of the Ukrainian Orthodox Church]. Kyiv, Vyd.-vo Yu. Tyshchenka, 222.

Osnovni zasady ta shliakhy formuvannia spilnoi identychnosti hromadian Ukrainy (2017). [Main principles and ways of formation of the common identity of Ukrainian citizens.]. Informatsiino-analitychni materialy do Kruhloho stolu 12 kvitnia 2017r., Tsentr Rozumkova, 93.

Payps, R. Russkaya revolyutsiya, [Russian Revolution], Available at: http://krotov.info/libr_min/16_p/ay/ps_41.htm.

Plamenats, Dzh. (2000). Dva typy natsionalizmu [Two types of nationalism]. Natsionalizm, Smoloskyp, 483-494.

Saltovskyi, O. (2002). Kontseptsii ukrainskoi derzhavnosti v istorii vitchyznianoi politychnoi dumky (vid vytokiv do pochatku KhKh stolittia), [Concepts of Ukrainian statehood in the history of domestic political thought (from the origins to the beginning of the twentieth century)]. Kyiv, PARAPAN, 396.

Stepyko, M. T. (2011). Ukrainska identychnist: fenomen i zasady formuvannia, [Ukrainian identity: the phenomenon and principles of formation]. Kiev, NISD, 336.

Storozhuk, S. V. (3013). Natsiia: istoriia i teoriia problemy (istoryko-filosofskyi vymir), [Nation: History and Problem Theory (Historical and Philosophical Dimension)]. Kyiv, VADEKS, 320.

Ukrainska politychna natsiia: geneza, stan, perspektyvy, (2004). Available at: http://old.niss.gov.ua/book/Krizachenko/Gl%201-2_cnv.htm.

Hantington, S. Stolknovenie tsivilizatsiy, [Clash of civilizations]. Available at: https://www.e-reading.club/book.php?book=61484.

Hobsbaum, E. (2002). Printsip etnicheskoy prinadlezhnosti i natsionalizm v sovremennoy Evrope [The Principle of Ethnicity and Nationalism in Modern Europe]. Natsii i natsionalizm, Praksis, 332-346.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.