Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 280 (2018) Роль науковця у міждисциплінарних дослідженнях: методологічний аспект Анотація   PDF
Дмитро Іванович Чорноморденко
 
№228 Роль вищої освіти у розвитку економіки знань в Україні Анотація   PDF
Вадим Іванович Мудрак
 
№ 274 (2017) Феномен автентичності в духовному світі людини Анотація   PDF
Володимр Феодосійович Ятченко
 
№ 295 (2018) Феномен правосвідомості у філософській традиції Анотація   PDF
Валентина Павлівна Культенко
 
№ 274 (2017) Формування здорового способу життя студентів: психологічні чинники Анотація   PDF
Людмила Миколаївна Омельченко
 
№ 203 (2014): Частина 1 (укр) Формування національної ідентичності через призму історичної пам'яті Анотація   PDF
Інна Миколаївна Савицька
 
№ 203 (2014): Частина 1 (укр) Формування нової парадигми світоосягнення в сучасні фундаментальній науці Анотація   PDF
Тарас Віталійович Горбатюк
 
№ 295 (2018) Формування ментальних рис нації під впливом соціально-економічних та політичних чинників Анотація   PDF
Алла Григорівна Кравченко
 
№ 280 (2018) Формування свідомості сучасної молоді засобами мистецтва, що містять духовні цінності християнства Анотація   PDF
Андрій В’ячеславович Кудін, Олександра Русланівна Гавеля
 
№ 203 (2014): Частина 2 (укр) ФІЛОСОФІЯ ПОСТМОДЕРНІЗМУ ЯК СТРАТЕГІЯ ОСЯГНЕННЯ ТІЛЕСНОСТІ Анотація   PDF
А. В. Луценко
 
№ 203 (2014): Частина 2 (укр) Філософське осмислення феномена науки та інновації Анотація   PDF
Аліна Григорівна Супрун, С. І. Діденко
 
№ 246 (2016) Філософське розуміння значення релігії в житті сучасної людини (гуманістичні ідеї Ж. Марітена) Анотація   PDF
Ірина Сергіївна Матвієнко
 
№ 295 (2018) Філософсько-етичні аспекти свободи як звільненої свідомості Анотація   PDF
Інна Миклошівна Савицька
 
№ 203 (2014): Частина 1 (укр) Філософсько-освітні концепції кінця ХІХ - початку ХХ століття Анотація   PDF
Тетяна Вікторівна Данилова
 
№ 203 (2014): Частина 1 (укр) Філософсько-освітні підходи до реалізації фахової компетентності особистості в системі вищої освіти як співвідношення «особистість – інформація – знання» Анотація   PDF
Вадим Іванович Мудрак
 
№ 203 (2014): Частина 2 (укр) Філософський аналіз поняття агресія: вчення проінстинкти та потяги (З. Фройд, К. Лоренц, Е. Фромм) Анотація   PDF
Ірина Сергіївна Матвієнко
 
№228 Філософські аспекти модернізації освіти в контексті традицій та інновацій Анотація   PDF
Інна Миколаївна Савицька
 
№ 274 (2017) Філософські основи феномену інноваційності в умовах транзитивного суспільства Анотація   PDF
Аліна Григорівна Супрун
 
№ 280 (2018) Філософія успішності в умовах перехідного суспільства Анотація   PDF
Аліна Григорівна Супрун
 
№ 280 (2018) Аксіологічно-етичне вчення Юзефа Тішнера у розумінні проблем релігійної антропології Анотація   PDF
О. Невмержицька
 
№ 295 (2018) Аксіологічні проблеми світогляду особистості Анотація   PDF
Ірина Григорівна Сидоренко
 
№ 246 (2016) Антична філософська спадщина крізь призму сучасної аксіології Анотація   PDF
Олена Дмитрівна Лаута, В. Омельченко
 
№ 246 (2016) Античний ідеал автократії полісу в культурологічній перспективі Анотація   PDF
Тетяна Михалівна Мисюра
 
№ 246 (2016) Явний та прихований дуалізм ідентичності людини в контексті субстанціонального підходу Анотація   PDF
Володимир Федорович Калуга
 
№ 295 (2018) Українська релігіїність: двоєвір’я чи народне християнство Анотація   PDF
Ольга Вадимівна Богомолець, Анна Петрівна Богомолець
 
26 - 50 з 165 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>