Математичне моделювання параметрів зернової маси що зберігається для автоматизованих систем керування елеваторамиВалерій Лахно, Тетяна Осипова, Юрій Матус

Анотація


Автоматизовані системи управління технологічними процесами, на сучасних елеваторах, зерносховищах, комбікормових заводах, перевантажувальних комплексах та інших підприємствах, що виконують переробку і зберігання зерна, забезпечують контроль і підтримку в заданих межах параметрів збереження зерна, а також управління поточно-транспортними системами.
Впровадження ЕОМ в систему управління таким складним об'єктом як елеватор, вимагає від розробника розробки нових, або удосконалення існуючих алгоритмів керування об’єктом. У процесі реалізації такої задачі вирішуються різноманітні оптимізаційні завдання. У статті використано поняття ситуації (S) в момент часу (t) і позначено як S(t). Завдання системи управління полягає в тому, щоб на підставі знання про S(t) і деяких додаткових знань про об'єкт видати, з якомога меншим запізненням, керуючі впливи на об'єкт. Показано, що підхід, пов'язаний з введенням в пам'ять ЕОМ таблиці рішень, є неефективним. У справжніх умовах застосування математичних моделей для вибору раціональних параметрів автоматизованої системи управління температурними режимами елеватора (АСУ ТРЕ), дозволяє отримати рішення, ефективне за широтою обліку факторів впливу, часу виконання і витраті коштів. При математичному моделюванні АСУ ТРЕ розглядається як складний комплекс різнорідних елементів. Будь-яка зміна будь-якого параметра або елемента установки в тій чи іншій мірі впливає на характеристики елеватора. У статті запропоновано загальний вигляд системи балансових рівнянь для АСУ ТРЕ та опис системою рівнянь процесу теплообміну в пористій структурі.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.