Ризик розробки та впровадження аграрних інноваційА. В. Скрипник, Е. К. Букін

Анотація


В роботі розглядається повний цикл розробки та впровадження аграрних інновацій, який починається з наукових досліджень, продовжується розробкою технології інновації та ії адаптації до природних та інституційних умов місця впровадження. Показано що кожний крок в умовах незавершеності інституціональних перетворень та відсутності сучасної наукової бази супроводжується ризиком не реалізації. Тому кінцевий результат розробки та впровадження аграрних інновації в сучасних умовах має надзвичайно велику ступінь ризику і аграрному бізнесу навряд чи доцільно інвестувати в повний цикл її розробки. Найбільш безпечний варіант це придбання вже розроблених аграрних інновацій при цьому залишається достатньо високий ризик їх адаптації та впровадження. При цьому доручна використовувати диверсифікацію яка полягає в використанні декількох інновацій з невзаємозалежними очікуваними прибутками.

Повний текст:

PDF

Посилання


Витвицька О.Д. Особливості формування механізму регулювання

інвестування інновацій в сучасних умовах /О.Д. Витвицька/ Науковий вісник

НУБіП України. –2013. – №181. –Частина 4. – С.85-90

Витвицька О.Д. Особливості організаційно-фінансових умов інноваційно-

інвестиційних процесів/О.Д.Витвицька, О.Б.Сливінська//«Інноваційна

економіка АПК» Науковий вісник ЛНУВМ ім.Гжицького т.16 №1.- С.20-24

Витвицька О.Д. Передумови комерціалізації інноваційної продукції:

європейський досвід/ О.Д.Витвицька// Науковий вісник НУБіП України. –

– № 211 . – Частина 1. – С. 8-11

Витвицька О.Д. Інноваційний розвиток підприємств аграрного

сектору/О.Д.Витвицька// Монографія.-К.: «Аграр Медіа Груп», 2012. – 407

с.

Витвицька О.Д. Інтегральна оцінка інноваційного потенціалу аграрних

підприємств/ О.Д.Витвиццька, О.Б.Сливінська// Економіка АПК. –2012. –

№12. – С. 109-113

Vutvutska O. Integral assessment of innovation potential farms/ O. Vutvutska//

Еcоntеchmоd, 2012. – Vol.1, №4. – С.55-61

Витвицька О.Д. Інтегральна оцінка можливостей розвитку

інвестиційного забезпечення зерновиробництва Тернопільської області

Інноваційна економіка 2013. – № 10 [48] – С.52-60

Скрипник А.В., Жемойда О.В., Андрющенко В.М. Аналіз тенденцій до

структурних зрушень аграрного бізнесу // Економіка АПК. 2016. (10). C.

–39.

Сьомченков О.А., Поліщук О.А. Вінчурне інвестування:закордонний досвід

та проблема процесув в Україні// Збірник наукових праць ВНАУ, серія

Економічна наука, 2014.-№2.- С31-39.

Aston J.M., Norton G.M., Pardey P.G., Science under scarcity: Principles and

practice for agricultural research evaluation and priority setting//CGIAR.- 1998.

– pp.22-30.

Adesina, A. and M. Zinnah. 1993. Technology characteristics, farmers’

perceptions and adoption decisions: A tobit model application in Sierra Leone//

Agricultural Economics №9.-1993.-pp. 297-311.

Besley, T. Property rights and investment incentives//

Journal of Political Economy №103. -1995. -pp. 233-254

Place, F., Swallow, B.M. Assessing the relationships between property rights and

technology adoption in smallholder agriculture: a review of issues and empirical

methods//ICRAT.-2000.- pp.3-15.

Ag Tech Investing Report 2015 https://research.agfunder.com/2015/AgFunderAgTech-Investing-Midyear-Report-2015.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.