Моделювання споживчого попиту домогосподарствВ. М. Негрей, Л. Л. Довгалюк

Анотація


У статті досліджено структуру споживчого попиту та динаміку споживання основних продуктів харчування. Проведено порівняльний аналіз показників споживання основних видів продуктів харчування населенням України та інших країн. Встановлено, що структура споживання продуктів харчування у різних країнах залежить від рівня доходів населення, цін на продукти харчування, культурних відмінностей, смакових вподобань та особливостей національної кухні. Дослідження споживчого кошика показало, що він є незбалансованим і не відповідає потребам населення і реальній структурі споживання продуктів харчування

Повний текст:

PDF

Посилання


Баранчик І.І. Модель споживчого попиту населення: ілюзії і реальність. /

Баранчик І.І. // Пропозиція. - №12. – 2010. – С. 50-51.

Витрати і ресурси домогосподарств України у 2013 р. Статистичний

збірник. – К.: Державна служба статистики України, 2014. – 380 с.

Герасименко С.С. Статистична характеристика споживання продуктів

харчування населенням України / С.С. Герасименко, В.С. Герасименко //

Статистика України. – 2013. – № 2. – С. 28–33.

Європейська статистика [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://ec.europa.eu/eurostat

Жук М. О. Статична модель економічної діяльності аграрного

домогосподарства / М.О. Жук// Актуальні проблеми економіки. – 2015. –

№ 2. – С.403-411.

Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної

заробітної плати» № 1646-VI від 20.10.2009 р.

Закон України «Про продовольчу безпеку України» № 3498-VI

від 14.06.2011

Лібанова Е. М. Вимірювання якості життя в Україні. Аналітична

доповідь/Лібанова Е. М., Гладун О. М., Лісогор Л. С. та ін. 2013.

Микитенко І. Формування сукупних доходів і витрат у домогосподарствах

/ І. Микитенко // Економіка АПК. – 2002. – № 6. – С. 107–111.

Новосельська Л.І. Міжнародний досвід розрахунку прожиткового

мінімуму / Новосельська Л.І., Цігуш Ю.Ю. // Науковий вісник НЛТУ України

- 2009. - Вип. 19.4. - С.198-200.

Писаревська А.К. Оцінка рівня прожиткового мінімуму та аналіз

споживчого кошика в Україні / А.К. Писаревська // Дніпропетровська

державна фінансова академія 2009 р. № 9.-С.18-19.

Постанова КМУ «Про затвердження наборів продуктів харчування,

наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних

і демографічних груп населення» № 780 від 11.10.2016 р.

Скрипниченко М. І. Модель сукупного попиту і сукупної пропозиції /

Скрипниченко М. І. // Економічна теорія. – 2013. – № 3. – 100-119

Статистичний збірник «Баланси та споживання основних продуктів

харчування населенням України 2014 року»

Статистичні дані по споживанню основних продуктів харчування

країнами світу [Електронний ресурс]: http://www.gks.ru

Barnum H., Squire L. An Econometric Application of the Theory of the FarmHousehold.

Journal of Development Economics. – 1979. – 6. – 79–102.

Manser M., Brown M. Marriage and Household Decision-Making: a Bargaining

Analysis. International Economic Review. – 1980. – 22(2) . – р. 333–349.

Obersteiner B. Impacts of population growth, economic development, and

technical change on global food production and consumption / Uwe A.

Schneider, Petr Havlik // Agricultural Systems. −2011. − № 104. − Р. 204–215.

Office for National Statistics [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171766_399822.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.