Енергетична незалежність як основа повноцінної незалежності УкраїниА. В. Скрипник, Ю. О. Нам'ясенко

Анотація


Проаналізовано тенденції зміни попиту на енергію в світі та шляхи його задоволення, зокрема частку альтернативних джерел енергії у загальній структурі енергетичного споживання. Розглянуто рівень енергоефективності у світі, а також показано на скільки відстає від нього аналогічний показник для України. Дослідження енергоефективності відбувалося на базі показників удільного енергоспоживання та ВВП на душу населення. Побудовано дві моделі залежності доходів громадян різних країн від рівня енергоспоживання. Також було досліджено різні причини відставання енергоефективності України від світових показників, зокрема функціональну залежність української економіки від російської. На підставі економетричної моделі залежності ВВПЛ від енергоспоживання для різних країн світу показано, що існуючий рівень енергоспоживання в Україні може забезпечити суттєво вищий рівень ВВП на душу населення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Samuelson, Paul A., 1955, “Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure,” The Review of Economics and Statistics, Vol. 37, No. 4, pp. 350–56.

Пигу А. Экономическая теория благосостояния / А. Пигу.— М.: Прогресс, 1985.— 511 с. — (The Economics of Welfare).

Дніпро /[Електронний ресурс]. – режим доступу:http://uk.wikipedia.org

Державний комітет статистики /[Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Just R.E., Hueth D.L., Schmits A. The Welfare Economics of Public Policy/2004.-UK.-EEPI.-707 p.

J Andrew Charles, Paul Tedd, Alan Warren (2011) Delivering benefits through evidence, 148 p

Березюк С. Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного оподаткування в Україні// Збірник наукових праць ВНАУ, серія економічни наукі.-2012.-№4.-т.2.-С8-14.

Дніпро /[Електронний ресурс]. – режим доступу:http://uk.wikipedia.org

Скрипник А.В., Герасимчук Н.А. Економічні і фінансові ризики/ Житомир. – Видавництво ЖДУ. – 2013. – С. 368-371.

Coase, Ronald, 1960, “The Problem of Social Cost,” Journal of Law and Economics, Vol. 3, No. 1, pp. 1–44.

«Современное состояние и тенденции развития международной торговли природным газом» [Електронний ресурс] / А.С. Горбунова // Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования РФ. – 2015, –

Режим доступу: http://www.fa.ru/dep/ods/autorefs/Dissertations/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%A1.%20(08.09.2015)%20e66bfa2fea79b9fb21762ff052537e5f.pdf

«Актуальні питання розвитку світового ринку природного газу» [Електронний ресурс] / О. В. Михайловська // Економіка України. - 2012. - № 10. - С. 68-79. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2012_10_7

«Глобальні тенденції та перспективи розвитку світового ринку природ- ного газу» / О. М. Кулініч // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право /– 2011. – № 3/4. – С. 21-29. 14. «Стал ли СПГ глобальным товаром?» [Електронний ресурс] / Н.А.

Симония // ?нститут мировой экономики и международных отношений. – 2010, - С. 7-10. – Режим доступу: http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2009/09026.pdf

«Making a global gas market: territoriality and production networks in liquefied natural gas» [Електронний ресурс] / G. Bridge // Economic Geography. – 2017 – Режим доступу: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00130095.2017.1283212

Advantages and Disadvantages of Natural Gas, 2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.conserve-energy-future.com/advantages-and-disadvantages-of-natural-gas.php

Скрипник А.В., Нам’ясенко Ю.О. Оптимізація газопостачання як складова енергетичної стратегії України/ Харків. – Журнал Проблеми економіки, випуск №3. – 2017. – С. 256-275.

Прогнози щодо розвитку ринку природного газу в Азії. – 2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bv.com/Home/news/solutions/energy/the-evolving-natural-gas-market-in-asia

Вартість захоронення реактивних відходів. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bellona.ru/publication/rad_waste2016/

Енергетична стратегія України на період до 2035 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/public/File/2014_nauk_an_rozrobku/Energy%20Strategy%202035.pdf

Відмова від атомної енергетики в Німеччині [Електронний ресурс] – https://www.reuters.com/article/us-germany-nuclear/exit-now-pay-later-germanys-rushed-farewell-to-nuclear-power-idUSKCN0SQ1G520151101

BP energy outlook [Електронний ресурс] – http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html

Key world energy statistics [Електронний ресурс] – https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2016.pdf

World bank data, GDP per capita [Електронний ресурс] – https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

World bank data, Electric power consumption [Електронний ресурс] – https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.