Програмна реалізація моделювання усталених і експлуатаційних режимів розподільних електричних мереж напругою 10-110квА. М. Скрипник, Б. Л. Голуб, Д. П. Кожан

Анотація


Розглядаються розроблені комплекси програмного забезпечення, які, крім моделювання усталених та експлуатаційних режимів розподільних електричних мереж, включають оптимізацію неоднорідних контурів мереж напругою 35 кВ та слабозамкнутих напругою 110 кВ, а також вибір економічно доцільних місць розташування та величин потужностей джерел розподіленої генерації (відновлювальних джерел енергії) в мережах напругою 10(6) кВ.

Повний текст:

PDF

Посилання


?дельчик В.?. Расчеты установившихся режимов электрических систем / Под ред. В.А. Веникова. – М.: Энергия, 1977. –189 с. 2. Электрические системы, Т.1. Математические задачи электроенер-гетики / Под ред. В.А. Веникова. – М.: Высш. шк., 1970.–336 с. 3. Моделирование установившихся режимов электрических систем с использованием алгоритма Краута /Щербина Ю.В., Скрипник А.Н., Гадер О.М. – ?зв. Вузов СССР – Энергетика, 1988, №1, с. 10–13. 4. Автоматизация управления технологическим расходом и потреблением электроэнергии /Щербина Ю.В., Лепорский В.Д., Жмурко В.А. – К.: «Техніка», 1984. – 113 с.

Кирик В.В. Сенсорний метод пошуку місця встановлення джерела розподіленого генерування / В.В. Кирик, О.С. Губатюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. –2015. – № 6. – С. 136 – 140.

Скрипник А.М. Моделювання оптимальних місця розташування та величини потужності джерел розподіленої генерації в розподільних електричних мережах напругою 10 кВ в умовах їх експлуатації / А.М. Скрипник, Д.П. Кожан // «Енергетика і автоматика». – 2016. – № 4. (30). – С. 185 – 193.

Скрипник А.Н. Модификация метода Ньютона и ее использование при расчетах режимов распределительных электрических сетей напряжением до 110 кВ / А.Н. Скрипник, Д.П. Кожан, В.В. Ковалева // «?нновации в сельском хозяйстве». – 2015. – Вып. 4 (14). – С. 14 – 20.

Jegadeesan M. Optimal Sizing and Placement of Distributed Generation in Radial Distribution Feeder Using Analytical Approach / M. Jegadeesan, V. Keerthana // International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology. – 2014. – Vol. 3. – Pp. 358–364.

Голуб Б.Л. Методи і засоби створення структури бази даних для підсистеми моніторингу автоматизованих систем керування технологічними процесами / Б.Л. Голуб, В.П. Лисенко, А.О. Дудник // «Енергетика і автоматика». – 2012. – №3 (13). – Електронний ресурс – Режим доступу до журн.: archive.nbuv.gov.ua/e-jurnals/eia/2012_3/12lvp.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.