Програмна реалізація моделювання усталених і експлуатаційних режимів розподільних електричних мереж напругою 10-110кв

А. М. Скрипник, Б. Л. Голуб, Д. П. Кожан

Анотація


Розглядаються розроблені комплекси програмного забезпечення, які, крім моделювання усталених та експлуатаційних режимів розподільних електричних мереж, включають оптимізацію неоднорідних контурів мереж напругою 35 кВ та слабозамкнутих напругою 110 кВ, а також вибір економічно доцільних місць розташування та величин потужностей джерел розподіленої генерації (відновлювальних джерел енергії) в мережах напругою 10(6) кВ.

Повний текст:

PDF

Посилання


?дельчик В.?. Расчеты установившихся режимов электрических систем / Под ред. В.А. Веникова. – М.: Энергия, 1977. –189 с. 2. Электрические системы, Т.1. Математические задачи электроенер-гетики / Под ред. В.А. Веникова. – М.: Высш. шк., 1970.–336 с. 3. Моделирование установившихся режимов электрических систем с использованием алгоритма Краута /Щербина Ю.В., Скрипник А.Н., Гадер О.М. – ?зв. Вузов СССР – Энергетика, 1988, №1, с. 10–13. 4. Автоматизация управления технологическим расходом и потреблением электроэнергии /Щербина Ю.В., Лепорский В.Д., Жмурко В.А. – К.: «Техніка», 1984. – 113 с.

Кирик В.В. Сенсорний метод пошуку місця встановлення джерела розподіленого генерування / В.В. Кирик, О.С. Губатюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. –2015. – № 6. – С. 136 – 140.

Скрипник А.М. Моделювання оптимальних місця розташування та величини потужності джерел розподіленої генерації в розподільних електричних мережах напругою 10 кВ в умовах їх експлуатації / А.М. Скрипник, Д.П. Кожан // «Енергетика і автоматика». – 2016. – № 4. (30). – С. 185 – 193.

Скрипник А.Н. Модификация метода Ньютона и ее использование при расчетах режимов распределительных электрических сетей напряжением до 110 кВ / А.Н. Скрипник, Д.П. Кожан, В.В. Ковалева // «?нновации в сельском хозяйстве». – 2015. – Вып. 4 (14). – С. 14 – 20.

Jegadeesan M. Optimal Sizing and Placement of Distributed Generation in Radial Distribution Feeder Using Analytical Approach / M. Jegadeesan, V. Keerthana // International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology. – 2014. – Vol. 3. – Pp. 358–364.

Голуб Б.Л. Методи і засоби створення структури бази даних для підсистеми моніторингу автоматизованих систем керування технологічними процесами / Б.Л. Голуб, В.П. Лисенко, А.О. Дудник // «Енергетика і автоматика». – 2012. – №3 (13). – Електронний ресурс – Режим доступу до журн.: archive.nbuv.gov.ua/e-jurnals/eia/2012_3/12lvp.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.