Основні перспективи розвитку інформаційних систем архівування, документообігу і субдО. М. Касаткіна, Ю. В. Матус

Анотація


В статті розглянуті питання переходу від паперових носіїв зберігання та обміну інформації до електронних. Приведено основні переваги та недоліки архівування інформації при різних технологіях зберігання інформації. Наведено приклади використання спеціалізованого програмного забезпечення по створенню систем управління базами даних архівної інформації та вимоги які висуваються до них. В статті виокремлено застосування сучасних інформаційних технологій які у перспективі будуть використані для розвитку інформаційних систем архівування, документообігу і СУБД.

Повний текст:

PDF

Посилання


Глазунова О.Г. Принципи формування «академічної хмари» сучасного університету на основі відкритих програмних платформ [Електронний ресурс] / О.Г. Глазунова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – № 5 (43). – С. 174–188. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/ article/view/1096

Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» (2003 р., № 851-IV)

Касаткін Д.Ю., Касаткіна Т.П. Поширення електронної екологічної інформації. / Д.Ю. Касаткін, Т.П. Касаткіна // Вісник Національного університету оборони України. - 2013. - Вип.6(37), С.59-65

Михайлов О. А. Электронные документы в архивах. Проблемы приема. Обеспечение сохранности и использование: аналит. обзор зарубеж. и отечеств. опыта. - 2-е изд. доп. - М., 2000; CCSDC 650.0-B-1. (2002). [Електронний ресурс] Reference model for an Open Archival Information System // Режим доступу:www.classik.ccsds.org/documents/pdf/CCSDS-650.0-B-1.pdf.

«Порядок зберігання електронних документів в архівних установах» (наказ Державного комітету архівів України, 2005 р., № 49, зареєстровано у Міністерстві юстиції України в 2005 р., № 627/10907)

Рындин А.Л. Архив без пыльных полок или способы организации архива предприятия [Електронний ресурс]. / А.Л.Рындин // журнал JetInfo – Режим доступу: http://www.jetinfo.ru/

«Хартія про збереження цифрової спадщини», прийнята XXXII Генеральною конференцією ЮНЕСКО в 2003 р.; [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.minervaplus.ru/docums/digit.htm; (назва з екрану).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.