Моніторинг стану азотного живлення із використанням оптичного діапазону з допомогою бплаЛ. В. Галаєва

Анотація


У статті обґрунтовано переваги застосування методики АВС- та XYZ-аналізу на молокопереробному підприємстві для підвищення ефективності управління асортиментом товарної продукції. На основі проведення АВС- та XYZ-аналізу на базі підприємства ТОВ «Переяслав-Молпродукт» було визначено пріоритетні види продукції, що дасть можливість менеджменту підприємства розробляти шляхи оптимізації свого асортименту.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ваховская М. Ю. К вопросу об особенностях и области приминения АВС – анализа. [матер. доп. на конф. “Маркетинг и логістика в системі менеджменту” НУ Львівська політехніка”, 9– 11 жовтня 2014 р.] /Ваховская М. Ю.–Логистика: проблемы и решения.–№1.– 2014. – С. 84–86.

Волкова І.М. Маркетингові засади розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу [Електронний ресурс] / І.М. Волкова // Режим доступу: httр://www.nbuv.gov.ua/рortal/Soс_Gum/Vvіem/2011_1/7.рdf

Економіка виробництва молока і молочної продукції в Україні / За ред. П.Т. Саблука і В.І. Бойка – К. : ННЦ ІАЕ. – 2015. – 340 с.

Касянчук В. Проблеми безпечності української молочної продукції //Продукты & ?нгредиенты. – 2012. – №5. – С.54-56.

Корабахіна А. Ю. Особливості застосування АВС-аналізу у процесі формування товарного асортименту сільськогосподарської продукції // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Т. 2, Вип. 3.

Кондратюк Д. М. АВС-аналіз як інструмент зростання результативності діяльності сільськогосподарського підприємства / Д. М. Кондратюк // Матеріали сьомої міжфакультетської науково-практичної конференції молодих вчених, 20 трав. 2011 р. – Житомир: Житомирський національний агроекологічний університет, 2011. – С. 35 - 38


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.