Фінансування журналу

Видавець

Національний університет біоресурсів і природокористування України

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine